Arkiv - Høring: Udvidelse og ombygning af svineproduktion på Lykkegårdsvej 375, 8472 Sporup

Der indkaldes til bemærkninger, forslag og synspunkter til udkast til miljøgodkendelse af Lykkegårdsvej 375. Bemærkninger skal meddeles skriftligt senest 22. august 2016.
Luftfoto af svinebruget på Lykkegårdsvej 375

Beskrivelse af sagen

På Lykkegårdsvej 375 er der i dag en husdyrproduktion på 5.385 smågrise og 4.880 slagtesvin, i alt 162,59 dyreenheder (DE). Der ønskes en ændring og udvidelse af produktionen til 1.400 søer med fravænning og salg af smågrise samt 700 polte, i alt 344,49 DE.

I forbindelse med udvidelsen skal der bygges følgende:

  • Ny løbe-/kontrolafdeling og drægtighedsstald på ca. 4.000 m2
  • Ny farestald på ca. 3.100 m2 samt udleveringsrum/-sluse på ca. 50 m2
  • Ny foderlade på ca. 900 m2 og en bygning til korngrav på ca. 120 m2
  • Ny medarbejderfaciliteter/indgangsparti på ca. 200 m2
  • To nye gyllebeholdere på hver 4.500 m3 med teltoverdækning
  • 1-3 nye fortanke på hver maksimalt 99 m3.
  • To nye stålsiloer til korn
  • Forsinkelsesbassin til afledning af tagvand sydvest for de nye bygninger.
  • Nuværende klimastald ændres til poltestald
  • En del af en nuværende slagtesvinestald ændres til depot m.v.

Eksisterende gyllebeholdere og øvrigt eksisterende byggeri nedrives.

Inddragelse af offentligheden

Silkeborg Kommune har lavet et udkast til miljøgodkendelse af Lykkegårdsvej 375. Kommunen har vurderet, at udvidelsen ikke medfører en væsentlig påvirkning af det omgivende miljø med bl.a. lugt og forurenende stoffer.

Udkastet til miljøgodkendelse af Lykkegårdsvej 375 sendes hermed, i 6 ugers høring fra 7. juli 2016 til 22. august 2016.

Ansøgningen med bilag kan downloades herunder.

Du kan komme med dine bemærkninger ind til 22. august 2016 via knappen "Indsend svar" nederst på denne side eller ved at sende en email til landbrug@silkeborg.dk

Download udkast

Udkast til miljøgodkendelse af Lykkegårdsvej 375 (pdf)

nr. 1
Indsendt af: Erik Bisgaard
Dato:
Høringsvar vedr. Arkiv - Høring: Udvidelse og ombygning af svineproduktion på Lykkegårdsvej 375, 8472 Sporup
Vi ved jo alle at det er nødvendig med en produktion af en eller anden art men svine
produktion er en af de værste set med øjne
her tænker jeg på stanken fra GYLLEN.
Hvad bliver der gjort ud over overdækning af GYLLETANKENE?
Her er der tale om en kraftig udvidelse af svineholdet og GYLLEN skal jo også ud på markerne ,vi er i forvejen stærkt plaget af stanken
fra GYLLE her i området og må mange dage om året holde døre og vinduer lukkede.
Jeg spørger,
Bliver GYLLEN afgasset inden udbringning ?
Bliver GYLLEN nedfældet,
nr. 3
Indsendt af: Erik Bisgaard
Dato:
Høringsvar vedr. Arkiv - Høring: Udvidelse og ombygning af svineproduktion på Lykkegårdsvej 375, 8472 Sporup
Vi ved jo alle at det er nødvendig med en produktion af en eller anden art men svine
produktion er en af de værste set med øjne
her tænker jeg på stanken fra GYLLEN.
Hvad bliver der gjort ud over overdækning af GYLLETANKENE?
Her er der tale om en kraftig udvidelse af svineholdet og GYLLEN skal jo også ud på markerne ,vi er i forvejen stærkt plaget af stanken
fra GYLLE her i området og må mange dage om året holde døre og vinduer lukkede.
Jeg spørger,
Bliver GYLLEN afgasset inden udbringning ?
Bliver GYLLEN nedfældet,
nr. 3
Indsendt af: Erik Bisgaard
Dato:
Høringsvar vedr. Arkiv - Høring: Udvidelse og ombygning af svineproduktion på Lykkegårdsvej 375, 8472 Sporup
Vi ved jo alle at det er nødvendig med en produktion af en eller anden art men svine
produktion er en af de værste set med øjne
her tænker jeg på stanken fra GYLLEN.
Hvad bliver der gjort ud over overdækning af GYLLETANKENE?
Her er der tale om en kraftig udvidelse af svineholdet og GYLLEN skal jo også ud på markerne ,vi er i forvejen stærkt plaget af stanken
fra GYLLE her i området og må mange dage om året holde døre og vinduer lukkede.
Jeg spørger,
Bliver GYLLEN afgasset inden udbringning ?
Bliver GYLLEN nedfældet,