Arkiv: Landbrug: Høring af § 12 Godkendelse på Mallingvej 1, 8620 Kjellerup

Ansøgning om udvidelse af husdyrbrug på Bøgildgård, Mallingvej 1, 8620 Kjellerup.
Afgørelser på teknik og miljøområdet - ikon Bøgildgård søger efter husdyrlovens § 12 om tilladelse til udvidelse af husdyrproduktionen. Der ønskes en udvidelse fra 5.600 smågrise (7,2 – 32kg) og 5,600 slagtesvin (32-107 kg) svarende til 169,54 DE til 7.500 smågrise (7,1 – 31kg) og 6.750 slagtesvin (31-120 kg) svarende til 248,07 DE.

Al husdyrgødning afsættes til aftalearealer.

Der skal ikke foretages bygningsmæssige ændringer.

Inddragelse af offentligheden:
Silkeborg Kommune skal godkende den ansøgte produktion i henhold til § 12 i lov om miljøgodkendelse af husdyrbrug. Dette indebærer en procedure med vurdering af virkningerne på miljøet.

Forud for udarbejdelsen af miljøgodkendelsen indkaldes hermed ideer, forslag og synspunkter til brug for det videre planlægningsarbejde. 

Ansøgningen kan downloades herunder.

Enhver, som anmoder om at få tilsendt udkast til godkendelse, når det foreligger, vil have mulighed for at kommentere dette, inden kommunen træffer afgørelse.

Du kan komme med dine bemærkninger ind til 31. oktober 2016 via knappen "Indsend svar" nederst på denne side eller ved at sende en email til landbrug@silkeborg.dk

Download udkast herunder

Udkast til miljøgodkendelse af Mallingvej 5 (pdf)