Forslag til revision af rottehandlingsplan

Plan-, Miljø- og Klimaudvalget har besluttet, at sende Forslag til revision af handlingsplanen for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Silkeborg Kommune 2016-2018 i 8 ugers høring.

Indholdet i Rottehandlingsplan 2016-2018

Gennem analyser af rotteforekomsterne, er der opstillet forslag til tiltag til forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Silkeborg Kommune.

Med denne handlingsplan vil kommunen sikre sig, at rottebekæmpelsen sker på et højt vidensgrundlag. Der er øget fokus på den forebyggende indsats over for rotterne, som skal begrænse rotternes udbredelse i Silkeborg kommune.

De vigtigste indsatsområder i den kommende planperiode:

  • Særlig fokus på rottebekæmpelse ved vildtfodringspladser i det åbne land.
  • Særlig fokus på rottebekæmpelse på ejendomme med gentagne rottetilhold. Grundejerne forpligtes i større omfang til at rottesikre deres ejendomme.
  • Forebyggelse af rottetilhold ved hønsehold.
  • Forebyggelse af rottetilhold ved fuglefodring.

Har du forslag, ideer eller bemærkninger?

Du kan komme med dine forslag, ideer eller bemærkninger til forslaget til rottehandlingsplanen via knappen ”indsend svar” herunder eller ved at indsende skriftlig svar til Silkeborg Kommune, Teknik- og Miljøafdelingen, Søvej 3, 8600 Silkeborg, gerne pr. e-mail på landbrug@silkeborg.dk.

Dit svar skal være kommunen i hænde senest den 11. april 2016.

Silkeborg Kommune vil herefter behandle de indkomne svar, og den vedtagne Rottehandlingsplan vil blive lagt ud på kommunens hjemmeside ultimo april 2016.

Kontaktoplysninger

Hvis du vil vide mere eller har spørgsmål til ”Rottehandlingsplan 2016-2018”, kan du kontakte Peter Fabrin på tlf. 89 70 15 11 eller på e-mail peter.fabrin@silkeborg.dk'

Download materiale

Forslag til revision af rottehandlingsplan (pdf)