Øget brug af robaneanlæg i Silkeborg Langsø

De tre sydligste baner i robaneanlægget kan i en forsøgsperiode på tre år (2016-18) opsættes og bruges til træning (ikke stævner) fra 1. maj til 1. oktober. Der må ikke sejles med følgebåd efter kl. 19.
Afgørelser på teknik og miljøområdet - ikon

Silkeborg Kommunes Plan-, Miljø- og Klimaudvalg er enige om at understøtte kajaksporten i Silkeborg, hvor vi har Team Danmarks kraftcenter for kajakroere, og hvor vi har unikke muligheder for at dyrke kajaksporten, både på konkurrence- og motionsplan. Det vil bidrage til at indfri målene og visionerne i kommunens ”Udviklingsstrategi 2028” om at give mulighed for mere liv på den bynære Silkeborg Langsø. Efter en tre års forsøgsperiode er det meningen, at ordningen skal evalueres af brugerne og beboerne ved Silkeborg Langsø samt øvrige interessenter.

Plan-, Miljø- og Klimaudvalget har derfor vedtaget at sende følgende  forslag i høring om at øge udlægning og brug af det optagelige robaneanlæg på Silkeborg Langsø:

De tre sydligste baner i robaneanlægget kan i en forsøgsperiode på tre år (2016-18) opsættes og bruges til træning (ikke stævner) fra 1. maj til 1. oktober. Der må ikke sejles med følgebåd efter kl. 19.

Hvis du/I har bemærkninger til forslaget, sendes de på mail til natur@silkeborg.dk eller med post, så vi har dem senest fredag 15. januar 2016.

Læs mere om forslaget:

Høringsbrev til lodsejere ved nordbredden af Silkeborg Langsø’s Midterbassin

Udkast til tilladelse til øget brug af robaneanlægget

Indlæg af 7.11.15 fra Grundejerforeningen Sølyst