Ansøgning om udvidelse af husdyrbrug på Sinding Hedevej 85, 8600 Silkeborg.

Inddragelse af offentligheden
Billede af Sinding Hedevej 85

Beskrivelse af sagen

Ejeren af Sinding Hedevej 85, 8600 Silkeborg har ansøgt om udvidelse af svineproduktionen fra 227 dyreenheder(DE) bestående af ca. 1100 årssøer med smågrise til 7,2 kg. til maksimalt 1250 årssøer med smågrise til 7,2 kg og egen polte produktion, svarende til 319,35 DE.

I forbindelse med udvidelsen ansøges der om at bygge en ny drægtighedsstald vest for de eksisterende staldbygninger.

Inddragelse af offentligheden:

Silkeborg Kommune skal godkende den ansøgte produktion i henhold til §12 i lov om miljøgodkendelse af husdyrbrug. Dette indebærer en procedure med vurdering af virkningerne på miljøet.

Forud for udarbejdelsen af miljøgodkendelsen indkaldes hermed ideer, forslag og synspunkter til brug for det videre planlægningsarbejde.

Ansøgningen kan rekvireres på kommunens hjemmeside eller evt. ved henvendelse. Enhver, som anmoder om at få tilsendt udkast til godkendelse, når det foreligger, vil have mulighed for at kommentere dette, inden kommunen træffer afgørelse.

Kontaktoplysninger

Bemærkninger og/eller anmodning om at få tilsendt udkast til miljøgodkendelse skal sendes til: Silkeborg Kommune, Søvej 1, 8600 Silkeborg, tlf. nr. 8970 1511, e-mail: landbrug@silkeborg.dk senest den 17. marts 2016 inden arbejdstids ophør.