Forslag til tillæg 11 til Spildevandsplan 2011-2021 for Silkeborg Kommune – nedlæggelse af Hvam Renseanlæg

Forslag til tillæg 11 til Spildevandsplan 2011-2021 for Silkeborg Kommune om nedlæggelse af Hvam Renseanlæg fremlægges i 8 ugers offentlig høring til og med 29. oktober 2015.
Afgørelser på teknik og miljøområdet - ikon

Forslaget til tillæg 11 omfatter etableringen af en pumpestation, et underjordisk sparebassin og et regnvandsbassin i Neder Hvam, samt en transportledning mellem Neder Hvam og Thorning. Tillægget er udarbejdet for at kunne nedlægge Hvam Renseanlæg og overflyttet spildevandet fra Neder Hvam til Kjellerup Renseanlæg.

Tillægget er omfattet af lov om miljøvurdering af planer og programmer § 3, stk. 1, nr. 1 og § 3, stk. 2. Der er derfor gennemført en screening af tillægget og det vurderes på baggrund af denne, at der ikke er nogen væsentlige konsekvenser for miljøet forbundet med tillægget, og det skal derfor ikke miljøvurderes.

Se tillæg (pdf)