Bestemmelser for vedligeholdelse af private vandløb

Bestemmelser for vedligeholdelse af private vandløb fremlægges i høring frem til 29. januar 2016.
Afgørelser på teknik og miljøområdet - ikon

Silkeborg Kommune vedligeholder alle offentlige vandløb, og bredejerne vedligeholder de private vandløb. For offentlige vandløb fremgår bestemmelserne for vedligeholdelse af et vandløbsregulativ, men der er ingen vandløbsregulativ for private vandløb. 

Kommunen foreslår derfor, at der indføres vedligeholdelsesbestemmelser for private vandløb for at få ensartede bestemmelser i hele Silkeborg Kommune. Nye vedligeholdelsesbestemmelser vil erstatte allerede gældende vedligeholdelsesbestemmelser for private vandløb i Gl. Gjern Kommune og Gl. Silkeborg Kommune. 

Vandløbsloven stiller krav om, at alle vandløb vedligeholdes, så vandet afledes samtidig med, at de miljømæssige krav til vandløbskvaliteten også overholdes. Vedhæftede bestemmelser skal hjælpe de private lodsejere til at vedligeholde vandløbene korrekt og på en måde som overholder lovgivning.

Se forslag til vedligeholdelsesbestemmelser (pdf)

nr. 1
Indsendt af: LandboForeningen Midtjylland
Dato:
Høringsvar vedr. Bestemmelser for vedligeholdelse af private vandløb
Vedhæftet høringssvar fra LandboForeningen Midtjylland
nr. 2
Indsendt af: Naturstyrelsen Søhøjlandet
Dato:
Høringsvar vedr. Bestemmelser for vedligeholdelse af private vandløb
Se vedhæftede