Forskrift for indretning og drift af restaurationer spillesteder mv

Kommentarer til forskriften skal være Silkeborg Kommune i hænde senest d.5. februar 2015 kl.23.59.
Afgørelser på teknik og miljøområdet - ikon

Beskrivelse af sagen
 

Team Virksomheder og Jord har udarbejdet en forskrift om miljøkrav til indretning og drift af restaurationer, diskoteker mv i Silkeborg Kommune.
Det er muligt for kommunen ud fra bekendtgørelse om miljøregulering af visse aktiviteter at udarbejde lokale retningslinjer for bl.a. miljøkrav til restaurationer.

I Restaurationsforskriften er der en vejledning med gode råd til restauratørerne om, hvordan de lever op til kravene, og hvem de kan kontakte for råd og vejledning.
I forskriften fastsættes lokale regler for miljøpåvirkningen fra restaurationer, herunder at
• støj fra restaurationer skal overholde Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser,
• restaurationerne skal dokumentere at støjgrænserne kan overholdes ved etablering, udvidelse eller ændring af faste musikanlæg,
• døre og vinduer holdes lukkede og i særlige tilfælde skal indgangspartiet være udført med vindfang (lydsluse),
• støjende oprydning må ikke finde sted i tidsrummet 22-07,
• lugtgener begrænses ved årligt eftersyn af ventilationsanlæg, krav til afkasthøjde, tætte etageadskillelser og skillevægge,

• Silkeborg Kommune kan i særlige tilfælde dispensere fra forskriften.

Høringsperiode

Hvis du har nogle bemærkninger til forskriften skal du skrive til Silkeborg Kommune inden den 5. februar 2016 kl 23.59. Du kan skrive til kommunen på mailadressen teknisk@silkeborg.dk, eller du kan bruge kommunens postadresse Silkeborg Kommune, Teknik og Miljø, Søvej 1, 8600 Silkeborg.

Forud for hørings periode er forskriften godkendt i Plan,- Miljø og Klima udvalget, efter høringsperioden vil eventuelle indkomne kommentarer blive gennemgået inden endelig vedtagelse.

Kontaktoplysninger

Hvis du vil vide mere eller har spørgsmål til forskriften kan du kontakte Stinne Nørgaard på tlf. 89702089 eller på e-mail shn@silkeborg.dk

Forskrift (pdf)