Nedlæggelse af privat fællesvej ved Røverhøjvej 6

Silkeborg Kommune er blevet kontaktet med et ønske om at nedlægge den private fællesvej, der forbinder Røverhøjvej med Vandet Mosevej. Hørinstfrist den 17. februar 2017.
Afgørelser på teknik og miljøområdet - ikon

Nedlæggelse af en privat fællesvej over matr.nr. 2a Ø. Vandet, Sjørslev beliggende Røverhøjvej 6 8840 Rødkærsbro.

Se høringstekst

Se Kort

Bemærk! Sideløbende med denne høring, er der igangsat en særskilt høring efter naturbeskyttelseslovgivningen. Denne løber dog kun i 4 uger til 20. januar 2017. De to lovgivningers procedurer forløber parallelt, men har for så vidt ikke noget med hinanden at gøre.