Arkiv for afgørelser indenfor teknik- og miljøområdet

Her finder du tidligere annoncerede afgørelser inden for teknik- og miljøområdet. Datoen ud for hver annoncering viser, hvornår annonceringen er lagt på hjemmesiden.

Tillæg 53 til Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 er vedtaget

Afgørelser på teknik og miljøområdet - ikon

Silkeborg Byråd har den 27. marts 2017 vedtaget Tillæg 53 til Kommuneplan 2013-2025. Tillægget ændrer boligrammen 12-B-53 med henblik på tilbageførsel til landzone af det areal, som udtages af rammen. Desuden ændres bebyggelsesprocenten fra 25 til 30.

Sidst opdateret