Arkiv for afgørelser indenfor teknik- og miljøområdet

Her finder du tidligere annoncerede afgørelser inden for teknik- og miljøområdet. Datoen ud for hver annoncering viser, hvornår annonceringen er lagt på hjemmesiden.

Ikke vvm for skoverejsning ved Brandevej 13

Afgørelser på teknik og miljøområdet - ikon

Silkeborg Kommune har afgjort, at skovrejsning ved Brandevej 13 ikke er vvm-pligtigt. Du kan klage over afgørelsen. Klagefristen udløber den 17. oktober 2017. Klagevejledning kan ses i afgørelsen.

Arkiv - Ikke VVM-pligt for regulering af Skægkær Bæk

Afgørelser på teknik og miljøområdet - ikon

Silkeborg Kommune har afgjort, at etablering af en ny rørledning ud i Skægkær Bæk ikke er VVM-pligtigt. Du kan klage over afgørelsen, klagefristen udløber 12. oktober 2017. Klagevejledning kan ses i afgørelsen.

Sidst opdateret