Arbejdstilsynet

Arbejdstilsynet fører tilsyn med arbejdsmiljøet på de danske arbejdspladser.
Efter i en årrække at have været arbejdsmiljøcertificeret ophørte Silkeborg Kommune fra januar 2013 med at være arbejdsmiljøcertificeret. Det fik bl.a. indflydelse på den måde hvorpå der bliver ført tilsyn med arbejdsmiljøet. I certificeringsperioden var det et eksternt firma, som varetog opgaven i samarbejde med arbejdsmiljøkonsulenterne i kommunen. Fra januar 2013 overtog Arbejdstilsynet denne opgave, hvilket også betød en ændring i tilsynsformen.

Fold alle ud

Arbejdstilsynet - sådan gør vi

AT’s opgave er at føre tilsyn med arbejdsmiljøet på de danske arbejdspladser og sikre at arbejdsmiljøet lever op til den danske lovgivning. Det sker med udgangspunkt i lovgivning og bekendtgørelser der er udarbejdet for arbejdsmiljøet. Formålet med dette skriv er at klæde arbejdsmiljøgruppen og arbejdspladsen på til at gennemføre et tilsyn med AT. Der vil være en beskrivelse af processen fra AT tager den første kontakt til Silkeborg Kommune og til der foreligger en afgørelse.

Arbejdstilsynet - sådan gør vi... (pdf)

Når arbejdspladsen modtager en afgørelse fra Arbejdstilsynet er der flere former for afgørelse og handlinger. Dette er beskrevet i nedenstående dokument:

Når vi får et påbud fra AT - sådan gør vi...(pdf)

Supplerende materiale

Denne boks indeholder supplerende materiale, som kan være en hjælpe i forbindelse med tilsynsbesøg fra Arbejdstilsynet.

Arbejdsmiljøtjeklisten er et værktøj som arbejdsmiljøgruppen/LokalMED kan anvende som egenkontrol, for at sikre at man lever op til lovgivningen og arbejdsmiljøsystemet.

Udfyldelse af skemaet sker ved at der på forsiden laves en beskrivelse/resume af gennemgangen med angivelse af styrker og forbedringsmuligheder. Resten af skemaet udfyldes ved hjælp af afkrydsning suppleret med kommentarer.

Arbejdsmiljøtjeklisten