Job- og personprofiler

Forskellige fagområder har forskellige krav til ledere
Personprofiler

Kravene til den enkelte leder kan naturligt nok variere betydeligt, alt efter ledelsesopgavens karakter, og hvordan den enkelte afdeling/stab helt konkret er organiseret.

Her kan du læse om ledelsesgrundlag samt job- og personprofiler for lederstillinger i nogle af kommunens afdelinger.

Job- og personprofil

Fold alle ud

Børn og Familie

Familie og Børnehandicap

Organisering af Udførerenhed - Familie og Børnehandicap (pdf) 

 

Dagtilbud

Dagtilbud omfatter 15 kommunale daginstitutioner med ca. 50 enheder, dagplejen og fire selvejende daginstitutioner.

Beskrivelse af den overordnede afdelingsledelse, samt ledelse af sektionen Dagtilbud, administrativ sektion og udviklingssektionen.

Præsentation af afdelingsledelsen i Børne- og Familieafdelingen (pdf)

Job- og personprofiler for ledere i dagtilbud:

Job- og personprofil - institutionsledere (pdf)

Job- og personprofil - daglige ledere (pdf)

 

Læs mere om dagtilbud i Silkeborg Kommune

Skole

Der er 29 skoleledere i Silkeborg Kommune. Skoleområdet har et budget på ca. 850 mio. kr. og ca. 1.650 ansatte.

Grundlaget for skoleledelse i Silkeborg Kommune (pdf)

Job- og personprofiler for ledere i folkeskolen:

Job- og personprofil for områdeleder (pdf)

Job- og personprofil for skoleleder (pdf) 

Job og personprofil for mellemleder og pædagogisk leder (pdf)
 

Pædagogisk Udviklingssektion:

Funktionsbeskrivelse – sektionsleder Pædagogisk Udviklingssektion (pdf)

Pædagogisk Udviklingssektion – ansvar og opgaver (pdf)


Læs mere om "Styring og ansvar i skolen" og "Faglig udvikling i skolen"

Organisationsplan for Skoleafdelingen:

Organisationsplan Skoleafdelingen (pdf)

Sundhed og Omsorg

Sundheds- og Omsorgsafdelingen er delt i seks sektioner; Økonomi, It og Administration, Udvikling og Forebyggelse, Myndighed, Nære Sundhedstilbud, Hjemmepleje og Hjemmesygepleje samt Plejecentre. Afdelingen servicerer Ældre- og Handicapudvalget og Sundheds- og Forebyggelsesudvalget, og samarbejder desuden med en række private leverandører.

Her kan du læse om Sundheds- og Omsorgsafdelingens værdier og organisation. Du finder også en beskrivelse af leder- og medarbejderprofiler, som er formuleret for sikre tydelighed om ledernes og medarbejdernes opgaver og ansvar i forhold til ledelse og medledelse.

Læs mere i pjecen: Værdier og organisation - Sundhed og Omsorg (pdf)

Læs mere om Sundheds- og Omsorgsafdelingen i Silkeborg Kommune


 

Sidst opdateret