Salg af kort

Har du specifikke ønsker til kort, står vi gerne til rådighed for at skræddersy en løsning.
Salg af kort

Silkeborg Kommunes ydelser indenfor kort og geodata er

  • Standardkort over hele kommunen, Silkeborg By og omegnsbyer. Disse er beskrevet på siden Kort til print og pdf (link til siden)
  • Skræddersyede kort lavet efter bestillerens behov
  • Udlevering af kortdata i bestemte fil-formater (CAD og GIS-formater)

Priser

Kort- og grunddata er som led i den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi frit tilgængelige for alle. Data kan hentes gratis på Kortforsyningen.

Hvis det ikke dækker dit behov, kan vi levere data i et ønsket format.

Se oversigt over priserne i prisbladet

Se mere information om de frie grunddata på Geodatastyrelsens hjemmeside.

Betingelser for anvendelse af kortmateriale

Silkeborg Kommune har ophavsretten til de produkter, som vi fremstiller. Ved køb af kort laves en aftale om brugsretten.

Køberen erhverver en brugsret til produkterne, der ikke uden aftale kan overdrages til 3. person. Produkterne må ikke anvendes kommercielt uden efter aftale. Fremstilling af trykte kortpublikationer med henblik på videresalg er ikke tilladt.

Såfremt et produkt efter aftale overdrages til 3. person, skal der som hovedregel betales et beløb svarende til førstegangserhvervelsen, dog undtaget evt. leveringsomkostninger.

Såfremt der er tale om overdragelse af et afledt produkt, hvilket fx kan være en videre bearbejdning af et leveret digitalt kort eller tema, skal der betales et beløb svarende til førstegangserhvervelsen. 

Anvendelse af Silkeborg Kommunes produkter på internettet er ikke tilladt, med mindre der foreligger en skriftlig aftale herom. Der kan forekomme fejl og mangler i kortprodukterne, ligesom disse kun er ajour med den frekvens, som Silkeborg Kommune vælger. Silkeborg Kommune påtager sig derfor intet ansvar som følge af fejl eller mangler i de leverede kortdata/kort m.m. Det anbefales, at køber efter eget behov, kontrollerer det leverede materiale.

 

Sidst opdateret