Det Jones'ske Handels- og Håndværkerlegat

Et uddannelseslegat forbeholdt unge mennesker, der bor i Silkeborg, som vil uddanne sig inden for butiks-, handels- og kontorvirksomhed eller håndværk og industri. Læs de præcise kriterier nedenfor.

Legatets formål

Legatet anvendes til støtte af videre uddannelse for virkelig energiske og dygtige unge mennesker – kvinder såvel som mænd – der er udlært inden for en af lærlingelovens to faggrupper, nemlig enten butiks-, handels- og kontorvirksomhed eller håndværk og industri m.v. og således har opfyldt lovens bestemmelser om opnåelse af lærebrev og eventuelt inden for faget foreskreven fagprøve eller om bestået svendeprøve, eller hvad der inden for faget er sidestillet hermed.

  • Legatnyderen må ved tildelingen ikke være fyldt 35 år
  • Fortrinsberettigede er personer boende i Silkeborg

Uddeling fra legater

Uddeling sker hvert år i september måned efter annoncering på denne hjemmeside. De ansøgere, der modtager en legatportion får besked.

Ansøgningsskema

Legatet er åbent for ansøgninger i perioden ultimo juni til medio august. Til den tid kan du finde ansøgningsskemaet her på siden.

Ansøgninger, som modtages uden for den periode, hvor der sker annoncering, tages ikke i betragtning.