Elisabeth Methe Lunding & Niels H. Lunding og Edith Lundings Uddannelsesfond

Et uddannelseslegat der støtter videreuddannelse af unge fra Silkeborgområdet. Læs de præcise kriterier nedenfor.

Legatets formål

Støtte til unge fra Silkeborgområdet til, efter endt grunduddannelse, at gennemføre en videreuddannelse. Legatnyderen må, for at opfylde betingelsen ung, ved tildelingen ikke være fyldt 35 år. Som grunduddannelse tænkes på en uddannelse af teoretisk og praktisk tilsnit eller alene teoretisk boglig uddannelse.

Tilknytning til Silkeborgområdet kan enten være i kraft af ophold i barndom og skoletid eller virke i Silkeborgområdet efter grunduddannelse.

Uddeling fra legater

Uddeling sker hvert år i september måned efter annoncering på denne hjemmeside. De ansøgere, der modtager en legatportion får besked.

Ansøgningsskema

Når legatet er åbent for ansøgninger, kan ansøgningsskemaet findes her på siden. Ansøgningsperioden vil være ultimo juni til medio august hvert år.

Ansøgningsperioden løber fra ultimo juni til medio august

Ansøgninger, som modtages uden for den periode, hvor der sker annoncering, tages ikke i betragtning.

Sidst opdateret