Fabrikant B Søndergaard og Hustrus Mindelegat

I forbindelse med afvikling af Fabrikant B. Søndergaard og Hustru's Mindelegat bliver der i februar 2017 uddelt et antal legatportioner.

Legatets formål

Legatet uddeles til personer i alderen 15 – 40 år, der er ramt af polio, dissemineret sklerose og tab af synet eller tilsvarende art af invaliditet. Hvis der ikke er emner af de tre foregående kategorier, kan personer, som viser vilje til selv at gøre en indsats for at lære et fag og skaffe sig en levevej, søge legatet. Fortrinsberettigede er personer, der bor i

  1. området for den tidligere Them Kommune, eller den del af Silkeborg Kommune, der før kommunesammenlægningen i 1970 var omfattet af Them Kommune, eller
  2. den del af Skanderborg Kommune, der før 2007 var Ry Kommune, der før 1966 var betegnet Rye Kommune
  3. 3. den del af Skanderborg Kommune, der før 2007 var Ry Kommune, der før 1966 var betegnet Rye Kommune

Dernæst personer i Silkeborg Købstad og endelig personer i større kredse fra Silkeborg.

Ansøgningsfristen

Legatet kan ansøges i perioden 1. januar 2017 til og med 5. februar 2017. Det vil kun være dem, som modtager et legat der får svar på deres ansøgning. 

Ansøgninger, som modtages uden for denne periode, tages ikke i betragtning.

Sidst opdateret