Cykelsti Gjessø

Cyklisterne skal have bedre forhold på Gjessø Bakke. Der er afsat godt 13 mill. kr. frem til 2020
Cyklist Cyklisterne skal have bedre forhold på Gjessø Bakke. Der er afsat godt 13 mill. kr. frem til 2020.
Cykelstien starter ved Silkeborg Bad/Silkeborg Ny Teater, og anlægges frem til Rustrupvej i Gjessø, svarende til ca. 5 km. Projektet kræver, at der skal købes jord med private.
Planen er at der etableres en 1,5 m kantbane i begge sider af vejen med en 0,30 m
rumlestribe ud mod kørebanen, i alt 1,8 meter.
Rumlestriben etableres, for at gøre billister opmærksom på, at de er på vej ud i et areal, der er
beregnet for andre trafikkanter – øget sikkerhed.
Teknik og Miljøafdelingen har i januar 2017 haft møde med Gjessø Lokalråd, hvor
Skitseprojektet blev diskuteret.
Sidst opdateret