Nyheder

Her finder du alle nyhedsartikler fra 2017

Byrådet har besluttet

Byraadshammer

Mandag 24. april 2017 var der byrådsmøde i Silkeborg Kommune. Her kan du læse, hvad byrådet besluttede.

Samarbejde med Silkeborg Kommune skaber succesfuld iværksættervirksomhed

200417_TIMESAFE_Steen Olsen og Jesper Horsmark

Iværksætteri behøver ikke stå i modsætning til den kommunale verden. Det viser erfaringerne fra iværksættervirksomheden TIMESAFE, der har udviklet et effektivt it-værktøj til servicering og dataopsamling af Silkeborg Kommunes ventilationsanlæg og en række andre anlægstyper. En arbejdsproces som hele vejen igennem har været præget af en tæt dialog mellem virksomheden og kommunen.

Silkeborg bruger flere penge på de ældre

Frivillig cykler med ældre i rickshaw

Silkeborg Kommune er en af de få kommuner i landet, der har prioriteret flere penge til de ældre målt pr. borger over 80 år i 2017 sammenlignet med sidste år

Ny planchef

Planchef Trine Skammelsen

Ny Planchef i Silkeborg Kommune starter 1. maj
Silkeborg Kommune er midt i en af de største forandringer i byens historie.

Frivilligprisen

Vågekonerne i Gjern

Frivilligprisen gik i 2016 til Vågekonerne i Gjern

Kommunen overtager Ringvejen

ringvejen silkeborg

Da motorvejen åbnede sidste år overtog Silkeborg Kommune ansvaret for Ringvejen.
Vejdirektoratet og Silkeborg Kommune var enige om, at vejen skulle overdrages i en rimelig
stand. Og det blev aftalt at kommunen får en refusion på 5,3 mio. kr. for de 14 km ringvej. Pengene skal primært bruges til at udbedre kørebaner, cykelstier og signalanlæg.

Tillæg 53 til Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 er vedtaget

Afgørelser på teknik og miljøområdet - ikon

Silkeborg Byråd har den 27. marts 2017 vedtaget Tillæg 53 til Kommuneplan 2013-2025. Tillægget ændrer boligrammen 12-B-53 med henblik på tilbageførsel til landzone af det areal, som udtages af rammen. Desuden ændres bebyggelsesprocenten fra 25 til 30.

Sidst opdateret