Nyheder

Her finder du alle nyhedsartikler fra 2017

Ny hal i Gødvad

Forberedelsen af en ekstra sportshal i Gødvad starter nu. Byrådet har afsat penge til projektering – og i alt er der afsat otte mill. kr. over de næste par år til at bygge hallen. Hal 2 kommer til at ligge umiddelbart i nærheden af den eksisterende hal ved Dybkærcenteret.
Der er nedsat en arbejdsgruppe med repræsentanter fra Silkeborg Kommune, Gødvad Lokalråd, Gødvad GIF, samt fra Gødvadskolen og Dybkærskolen.

Cykelsti Gjessø

Cyklist

Cyklisterne skal have bedre forhold på Gjessø Bakke. Der er afsat godt 13 mill. kr. frem til 2020

Ildfestregatta og River Art gentænker

River Art. Lysshow i forbindelse med Europæisk Kulturhovedstad 2017.

Der venter en flot og spektakulær fuldmånebegivenhed som en del af Europæisk Kulturhovedstad Aarhus 2017, når Hjejleflåden under Silkeborg Ildfestregatta i august sejler gennem den bynære del af Gudenåen. Derfra vil gående og sejlende mennesker se fantasifulde tableauer på bredden og når bådene ud på aftenen vender tilbage til Havnen og den store folkemængde midt i Silkeborg, vil den spektakulære ny-produktion over byens historie, ”Waternymph”, udfolde sig i det åbne rum.

Sidst opdateret