Befolkningsprognoser

Silkeborg Kommune har i marts 2016 udarbejdet en ny befolkningsprognose, der giver et overblik over udviklingen i det forventede indbyggertal i Silkeborg Kommune i årene frem til 2029.
Befolkningsprognose

Befolkningsprognosen er udarbejdet på grundlag af boligprogrammet 2016-2028, der bygger på en vurdering af restrummelighed og byudviklingsmuligheder i kommunens planområder set i forhold til en forventet udbygningstakt. Endvidere tager prognosen udgangspunkt i befolkningsstatistik for årene 2003-2015.

Sideløbende med udarbejdelsen af befolkningsprognosen er der på baggrund af dennes fremskrivninger af indbyggertallet lavet en elevtalsprognose for samtlige kommunens skoler. Denne prognose beskriver udviklingen i det forventede antal skolesøgende børn på de forskellige skoler.

Både befolkningsprognosen og elevtalsprognosen er udarbejdet i et samarbejde mellem COWI og Silkeborg Kommune.

De samlede rapporter kan hentes på følgende links: 

Befolkningsprognose for Silkeborg Kommune 2016-2029 (pdf) 

Elevtalsprognose for Silkeborg Kommune 2015/16-2028/29 (pdf) 

 

Sidst opdateret