Budgetlægning 2017

Her finder du materiale om budgetforslaget for budgetåret 2017 og overslagsårene 2018-2020.

Nyheder om budgettet for 2017:  

Reduktioner i budget 2017

Kommunens indtægter stiger ikke i samme takt som udgifterne, og vi skal derfor finde reduktioner i budgettet fra 2017.

Læs mere ved at folde boksene nedenfor ud.

Hvert år udarbejder vi et forslag til et budget for det kommende år. Derudover bliver der efterfølgende tre år inddraget for at skabe et mere fremadrettet fokus på, hvordan midlerne skal fordeles. Derfor hedder forslaget "Budget 2017-2020".

Budgettet bliver udarbejdet ud fra principperne i Silkeborg Kommunes styringsmodel.

2016-tidsplan for budgetlægning af budget for 2017-20:

 • 29. februar: HovedMED har drøftet budgettet med Økonomi- og Erhvervsudvalget. Læs beslutningsprotokol.
 • 16.-17. marts: Byrådets målseminar.
 • 4. april: Økonomi- og Erhvervsudvalget behandler "oplæg til målaftale" samt befolkningsprognose inkl. prognose for skoleelever. Udvalget beslutter tværgående og mere specifikke politiske mål for budget 2017. 
 • 5. april-16. juni: Fagudvalgene udarbejder forslag til bevillingsaftaler og budgetforudsætninger. Fagudvalgene kan gennemføre dialogmøder/høring.
 • 15. august: Økonomi- og Erhvervsudvalgsmøde forud for budgetseminar.
 • 16.-17. august: Byrådets budgetseminar. 
 • 18.-26. august: Eventuel yderligere fagudvalgsbehandlinger af budgetforslag.
 • 5. september: Økonomi- og Erhvervsudvalget udarbejder Budgetforslag 2017-2020. 
 • 19. september kl. 13.00: Byrådets 1. behandling af Budgetforslag 2017-2020. 
 • 26. september kl. 16.00: Sidste frist for aflevering af ændringsforslag til Budgetforslag 2017-2020.
 • 3. oktober: Økonomi- og Erhvervsudvalget behandler ændringsforslag.
 • 10. oktober kl. 15.00: Byrådets 2. behandling af Budgetforslag 2017-2020. 
Sidst opdateret