Kommuneplan

Kommuneplanen er byrådets overordnede plan for kommunens udvikling. Den gælder i 12 år.
Grafik

Silkeborg Byråd vedtog 26. juni 2017 Kommuneplan 2017-2028 for Silkeborg Kommune.

Gå til Kommuneplan 2017-2028

I kommuneplanen beskriver vi den fysiske udvikling i kommunen over en periode på tolv år. En kommuneplan er ikke direkte bindende for dig. Som kommune skal vi gennem lokalplanlægning og sektorplaner sikre, at kommuneplanen føres ud i livet.

I kommuneplanen kan du se: 

  • overordnede visioner og mål for byudviklingen
  • handlingsplaner og retningslinjer for byudvikling og arealanvendelse
  • konkrete bestemmelser for hvordan by- og landsbyområder skal anvendes og bebygges

  • redegørelse der fortæller om baggrunden for målene

  • miljøvurdering, der beskriver konsekvenserne af planen

Sidst opdateret