Kommuneplan

Kommuneplanen er byrådets overordnede plan for kommunens udvikling. Den gælder i 12 år.
Grafik

Silkeborg Byråd vedtog 24. juni 2013 Kommuneplan 2013-2025 for Silkeborg Kommune.

Gå til Kommuneplan 2013-2025

I kommuneplanen beskriver vi den fysiske udvikling i kommunen over en periode på tolv år. En kommuneplan er ikke direkte bindende for dig. Som kommune skal vi gennem lokalplanlægning og sektorplaner sikre, at kommuneplanen føres ud i livet.

I kommuneplanen kan du se: 

  • overordnede visioner og mål for byudviklingen
      
  • handlingsplaner og retningslinjer for byudvikling og arealanvendelse
  • konkrete bestemmelser for hvordan by- og landsbyområder skal anvendes og bebygges

  • redegørelse der fortæller om baggrunden for målene

  • miljøvurdering, der beskriver konsekvenserne af planen

Kommuneplan 2017-2028

I perioden 1. februar til 29. marts er byrådets forslag til Silkeborg Kommunes nye kommuneplan i offentlig høring. Det betyder, at alle kan komme med deres input eller gøre indsigelse mod forslagets indhold.

Gå til Forslag Kommuneplan 2017-2028.

Lokalrådene afholder en lang række borgermøder i høringsperioden. Du kan se, hvornår der er møde i dit lokalområde her: Borgermøder om Forslag til KP17.

Sidst opdateret