Nyheder om Min sag

Borgerne får sagsbehandling hjem i stuen

Som de første i landet kan borgerne i Silkeborg Kommune fra foråret 2017 følge med i sagsbehandlingen hjemmefra. Større gennemsigtighed og involvering er blot nogle af gevinsterne for borgerne. 

Den nye digitale adgang for borgerne i Silkeborg Kommune hedder Min sag.

Min sag giver borgeren mulighed for at se sine egne dokumenter i kommunens sagsbehandling via borger.dk.

”Med Min sag giver vi vores borgere en bedre sagsbehandling. Vi skaber fuld gennemsigtighed i sagerne og en mulighed for selv at deltage på områder, der har stor betydning for borgernes hverdag,” fortæller Jørgen Haunstrup, beskæftigelseschef i Silkeborg Kommune.

Med Min sag er Silkeborg Kommune på forkant med udviklingen, men også en del af en bredere tendens, hvor borgerne i højere grad kan betjene, medvirke og servicere sig selv i kontakten med det offentlige. Mange kender i forvejen digitale selvbetjeningsløsninger på borger.dk, sundhed.dk og justerer deres selvangivelse på skat.dk.

Tillid til medarbejderne

Med Min sag er selve Silkeborg Kommunes sagsbehandling tilgængelig hjemme fra stuen, og borgeren kan læse med undervejs - også selvom et skriftligt dokument endnu ikke er færdigbehandlet. På sigt får borgerne flere muligheder for digital selvbetjening. Det bliver fx muligt at kommentere sagsbehandlerens arbejde direkte og tilføje dokumenter sin egen sag.

Min sag ligger i naturlig forlængelse af den kulturforandring, som allerede er i fuld gang i relationen mellem borgere og kommune. Min sag kan lade sig gøre, fordi vi har et højt fagligt niveau og en tillid til, at medarbejderne allerede står for en professionel sagsbehandling”, siger Jørgen Haunstrup og tilføjer, at Min sag stiller nye krav til både borgere og medarbejdere.

”Borgerne skal have mulighed for at forstå, hvad der bliver skrevet, for at få fuldt udbytte af Min sag. Vi har derfor uddannet 27 sprogeksperter, som har rullet et stort sprogprogram ud til alle medarbejdere og ledere i foreløbig én stor afdeling,” fortæller Jørgen Haunstrup.

Sprogprogrammet indeholder en række skriveråd, og omdrejningspunktet er at sætte sig i modtagerens sted og undgå unødigt, internt sprog.

Sagsbehandling samme dag

Med Min sag skal medarbejderne fremover sætte tid af til at skrive journaler, kladder og udkast umiddelbart efter mødet med en borger. På den måde kan borgeren følge sagsbehandlerens arbejde og se skitsen til det, der senere bliver den endelige afgørelse.

”Målet med Min sag er ikke at spare tid eller penge, og borgerne bestemmer selv, hvor meget de vil medvirke i sagsbehandlingen. Gennemsigtigheden bliver uden tvivl større for de borgere, der benytter sig af muligheden for at følge med, og vi skal tage os af færre henvendelser om aktindsigt og status på sager,” siger Jørgen Haunstrup.

Den enkelte borger kan kun se oplysninger om sig selv og skal bruge NemID. Min sag rummer som udgangspunkt alle dokumenter – inklusiv journaler og interne vurderinger om borgeren. Allerede i dag kan borgeren anmode om aktindsigt i egen sag. Dokumenter, som af særlige grunde ikke er omfattet af aktindsigt (fx af hensyn til andre borgere), er umiddelbart ikke tilgængelige. I øjeblikket omfatter Min sag de store områder inden for ledighed, det almene socialområde og borgerservice. Der kommer løbende flere sagsområder til.

Sidst opdateret