Styrelsesvedtægt for Silkeborg Kommune

Silkeborg Kommunes Styrelsesvedtægt blev vedtaget med virkning pr. 1. januar 2007 og er efterfølgende blevet ændret flere gange, senest med virkning pr. 1. januar 2014.
Byrådssalen

Styrelsesvedtægten er vedtaget af Silkeborg Byråd, og indeholder de generelle overordnede rammer for kommunens styrelse.

I vedtægten er der bl.a. fastsat:

  • Antallet af medlemmer i byrådet
  • Hvilke udvalg, der skal nedsættes
  • Antal medlemmer i hvert udvalg
  • Udvalgenes opgaveområder
  • Vederlag til udvalgsformænd

Silkeborg Kommunes styrelsesvedtægt blev oprindeligt vedtaget med virkning pr. 1. januar 2007, og den er efterfølgende blevet ændret med virkning pr. 1. december 2008, 1. januar 2010 og 1. januar 2014.

Hent Silkeborg Kommunes styrelsesvedtægt 2016 (pdf)

Sidst opdateret