Ældre- og Handicapudvalget 01.06.2017 (beslutningsprotokol)

Sted:
Funder Plejecenter - Caféen, Funder Bygade 2B

Punkter på dagsordenen

 • 1. Godkendelse af dagsorden
 • 2. Godkendelse af konstituering af formand sommeren 2017
 • 3. Godkendelse af revideret politisk serviceniveau for STU Silkeborg
 • 4. Drøftelse af Budgetforslag 2018 for bevilling 74 Handicap
 • 5. Godkendelse af input til anlægsbudget 2018 - 2021 for bevilling 74 Handicap
 • 6. Drøftelse af investeringsforslag og businesscase vedrørende Styrket tidlig indsats
 • 7. Borgerstyret Personlig Assistance og de budgetmæssige udfordringer i 2017
 • 8. Drøftelse af ferie og ledsagelse på voksenhandicapområdet
 • 9. Orientering om magtanvendelser i 2016 på handicap- og psykiatriområdet
 • 10. Orientering om organisationsmodel for Socialafdelingen
 • 11. Drøftelse af budgetforslag 2018 - 2021 for bevilling 73 Ældreområdet og bevilling 78 Frit valg
 • 12. Godkendelse af input til anlægsbudget 2018 – 2021 for bevilling 73 Ældreområdet
 • 13. Godkendelse af ansøgning om tilskud til ombygning af køkkener på Fårvang Ældrecenter
 • 14. Godkendelse af rammer og informationsmateriale for klippekortsordning på plejecentre
 • 15. Drøftelse af status på det gode hverdagsliv på plejecenter
 • 16. Orientering om processen vedrørende Det Gode Samarbejde i Hjemmeplejen
 • 17. Orientering om status på etablering af plejeboligenhed til ældre borgere med alkoholmisbrug
 • 18. Drøftelse af etablering af plejeboligenhed til ældre borgere med sindslidelse
 • 19. Orientering om status på det kommunale tilsyn på plejecentre 2016
 • 20. Orientering om tilsyn på plejecentre i 2016 udført af Styrelsen for Patientsikkerhed
 • 21. Orientering om brug af magtanvendelser ældreområdet 2016
 • 22. Orientering om status på Marienlund Plejecenter
 • 23. Orientering om drøftelse af økonomiske sammenhænge på friplejehjem og i hjemmesygeplejen
 • 24. Til orientering
 • 25. Underskriftsside

Samlede oversigter