Ældre- og Handicapudvalget 02.02.2017 (beslutningsprotokol)

Sted:
D116

Punkter på dagsordenen

 • 1. Godkendelse af dagsorden
 • 2. Godkendelse af konstituering af formand marts 2017
 • 3. Orientering om organisatoriske ændringer i Silkeborg Kommune
 • 4. Drøftelse af rammepapir på voksenhandicapområdet
 • 5. Drøftelse af risikoanalyse af budget 2017 for Ældre- og Handicapudvalget
 • 6. Godkendelse af etablering af plejeboliger for ældre misbrugere på Solgården
 • 7. Orientering om status på politiske indsatser i strategien for udmøntning af Det Gode Hverdagsliv og Plejeboligplanen
 • 8. Godkendelse af procesbeskrivelsen om Det Gode Samarbejde i Hjemmeplejen
 • 9. Byggesagen Marienlund - status
 • 10. Godkendelse af samarbejdsaftale om fælles hjælperordninger på respirationsområdet
 • 11. Godkendelse af tiltag vedrørende fasttilknyttede læger på plejecentre
 • 12. Til orientering
 • 13. Underskriftssude

Samlede oversigter