Ældre- og Handicapudvalget 02.03.2017 (beslutningsprotokol)

Sted:
Frydenslund lokale 3-4

Punkter på dagsordenen

 • 1. Godkendelse af dagsorden
 • 2. Møde med Voksenhandicap Centerets borgerråd
 • 3. Drøftelse af udviklingen på Voksenhandicapområdet
 • 4. Orientering om status på projekt for den videre udvikling af STU
 • 5. Orientering om status på anlægsprojeket 36 handicapboliger på Nordre Skole området
 • 6. Orientering om regnskab 2016 for bevilling 74 Handicap - voksne
 • 7. Godkendelse af drifts- og anlægsoverførsler fra 2016 til 2017 for bevilling 74 Handicap - voksne
 • 8. Orientering om endelig opfølgning på bevillingsmål for bevilling 74 Handicap - voksne 2016
 • 9. Orientering om regnskab 2016 for bevilling 73 Ældreområdet og bevilling 78 Frit valg
 • 10. Godkendelse af drifts- og anlægsoverførsler fra 2016 til 2017 for bevilling 73 Ældreområdet og bevilling 78 Frit valg
 • 11. Orientering om endelig opfølgning på bevillingsmålene for bevilling 73 Ældreområdet for 2016
 • 12. Godkendelse af anlægsregnskab - Gormsvej 1, Voel
 • 13. Godkendelse af etablering af plejeboliger for ældre misbrugere på Solgården
 • 14. Valg til Seniorrådet 2017 - valgform
 • 15. Status på strategien for Det Gode Hverdagsliv
 • 16. Orientering om møder mellem udvalgsformænd og ledelsen i Hospitalsenheden Midt
 • 17. Orientering om den nationale demenshandlingsplan
 • 18. Til orientering
 • 19. Underskriftsside

Samlede oversigter