Ældre- og Handicapudvalget 04.05.2017 (beslutningsprotokol)

Sted:
D116

Punkter på dagsordenen

 • 1. Godkendelse af dagsorden
 • 2. Orientering om status på frikommuneforsøg, 1. runde
 • 3. Drøftelse af forslag til frikommuneforsøg, 2. runde
 • 4. Orientering om opfølgning på tilsynsrapporter 2016
 • 5. Orientering om Ankestyrelsens klagestatistik 2016 - klager over afgørelser
 • 6. Orientering om status på utilsigtede hændelser
 • 7. Godkendelse af byggeprogram og dispositionsforslag for opførelse af 36 handicapboliger på Nordre Skole området
 • 8. Drøftelse af ferie og ledsagelse på voksenhandicapområdet
 • 9. Budgetopfølgning for bevilling 74 Handicap pr. 31. marts 2017
 • 10. Drøftelse af Ældre- og Handicapudvalgets bevillingsmål for bevilling 74 til budget 2018
 • 11. Budgetopfølgning for bevilling 73 Ældreområdet pr. 31 marts 2017
 • 12. Budgetopfølgning for bevilling 78 Fritvalgsområdet pr. 31. marts 2017
 • 13. Drøftelse af bevillingsmål 2018 for bevilling 73 - Ældreområdet
 • 14. Godkendelse af anvendelse af klippekort til beboere på plejecentre
 • 15. Godkendelse af vedtægter for Seniorrådet 2018-2021
 • 16. Vestergade 23 A, Kjellerup - anvendelse
 • 17. Orientering om godkendelse af anvendelse af overførte midler fra værdighedsmilliarden
 • 18. Orientering om kvalitetsstandarder for kommunale akutfunktioner
 • 19. Drøftelse af status på Det Gode Hverdagsliv
 • 20. Drøftelse af processen om Det Gode Samarbejde i Hjemmeplejen
 • 21. Til orientering
 • 22. Underskriftsside

Samlede oversigter