Ældre- og Handicapudvalget 05.04.2017 (beslutningsprotokol)

Sted:
Marienlund - Alrummet, Sanatorievej 40, st. th.

Punkter på dagsordenen

 • 1. Godkendelse af dagsorden
 • 2. Orientering om driftstilsyn i 2016 på voksenhandicapområdet
 • 3. Drøftelse af bemærkninger til vision og pejlemærker for Rammeaftale 2018
 • 4. Drøftelse af hovedpunkterne fra Ældre- og Handicapudvalgets møde med Borgerrådet på voksenhandicapområdet
 • 5. Orientering om status på anlægsprojeket 36 handicapboliger på Nordre Skole området
 • 6. Status på Marienlund
 • 7. Seniorrådet om betaling for transport af urinprøver fra borgere til deres læge
 • 8. Orientering om den nationale demenshandlingsplan
 • 9. Orientering om møder mellem udvalgsformænd og ledelsen i Hospitalsenheden Midt
 • 10. Status på Det Gode Hverdagsliv på plejecenter
 • 11. Plejeboligerne Remstruplund - servicearealer
 • 12. Status på processen om Det Gode Samarbejde i Hjemmeplejen
 • 13. Sejs Plejecenter - ombygning af leve-bomiljø-køkkener
 • 14. Vestergade 23 A, Kjellerup - anvendelse
 • 15. Til orientering
 • 16. Underskriftsside

Samlede oversigter