Ældre- og Handicapudvalget 05.10.2017 (beslutningsprotokol)

Sted:
D116

Punkter på dagsordenen

 • 1. Godkendelse af dagsorden
 • 2. Godkendelse af anlægsbevilling til Velfærdsteknologi
 • 3. Godkendelse af anlægsbevilling til anlægstiltag indenfor Handicapområdet
 • 4. Godkendelse af forhøjelse af anlægsbevilling til opførelse af 36 handicapboliger på det tidligere Nordre Skole område
 • 5. Drøftelse af redegørelse for arbejdet i Ældre- og Handicapudvalget i perioden 2014 - 2017
 • 6. Drøftelse af budget 2018 for ældre- og handicapområdet
 • 7. Godkendelse af, at udkast til Politikken om Det Gode Samarbejde og strategien til udmøntning af Politikken sendes i høring
 • 8. Ældreboliger - Generelt (Lukket punkt)
 • 9. Drøftelse af høringssvar og godkendelse af rammer og informationsmateriale for sygeplejeklinikker i Silkeborg Kommune
 • 10. Orientering om status på Solgården som plejeboligenhed for ældre borgere med alkoholmisbrug
 • 11. Orientering vedrørende målopfyldelsespunktet faglig kompetent pleje og omsorg på baggrund af kommunalt tilsyn
 • 12. Orientering om processen for forskønnelse af De Midlertidige Pladser og Palliationspladser på Fuglemosen
 • 13. Orientering om resultat af ansøgningspulje under Demenshandlingsplanen
 • 14. Orientering om justering af fordeling af midlertidige pladser
 • 15. Politiske kontaktpersoner - ændring i forbindelse med åbning af Marienlund
 • 16. Til orientering
 • 17. Underskriftsside

Samlede oversigter