Byplanansvarlige

Teknik- og Miljøafdelingen har byplanansvarlige fordelt på hele Silkeborg Kommune.

Byplanansvarlig for dit lokalområde

 

Byansvarlige

Se oversigten med Byplanansvarlige i Silkeborg Kommune (Pdf)


Frederiksdal/Kragelund - Balle/Hvinningdal
Stine Juul Jensen, tlf. 8970 1444
E-mail: stinejuul.jensen@silkeborg.dk

Kjellerup og Thorning
Mette Wraa Nielsen, Tlf. 8970 1499
E-mail:mettewraa.nielsen@silkeborg.dk

Skægkær - Virklund
Anne-Mette Lade, Tlf. 6114 3852
E-mail: aml@silkeborg.dk

Sejs/Svejbæk - Ans
Peter O. Magnussen, Tlf. 6113 8849
E-mail: pom@silkeborg.dk

Silkeborg sydby - Alderslyst
Dorthe Fogh Monrad, Tlf. 8970 1445
E-mail: dfm@silkeborg.dk

Fårvang - Gjern
Ejler Toft Jensen, Tlf. 8970 1443
E-mail: ejlertoft.Jensen@silkeborg.dk 

Grauballe - Voel
Torsten Sand Christensen, Tlf. 8970 2083
E-mail: tsc@silkeborg.dk

Silkeborg midtby
Claus Christensen, Tlf. 8970 2082
E-mail: clchr@silkeborg.dk  

Gødvad og Resenbro
Birgit Delcomyn Holst, Tlf. 8970 1449
E-mail: bho@silkeborg.dk

Sjørslev/Demstrup - Vinderslev - Funder/Lysbro
Christian Dalmer, Tlf. 8970 1490
E-mail: christian.dalmer@silkeborg.dk  

Linå/Laven - Sorring
Gry Bruhn Hansen, Tlf. 8970 1452
E-mail: gry.bruhnhansen@silkeborg.dk

Them/Salten/Knudlund - Gjessø - Bryrup
Kristian Ditlev Frische, Tlf. 8970 1512
E-mail: Kristianditlev.frische@silkeborg.dk

 

Hvilke opgaver har en byplanansvarlig?

De byplanansvarliges opgaver er bl.a., at

  • sikre løbende dialog med lokalrådene
  • deltage i et årligt lokalrådsmøde eller borgermøde efter lokalrådenes ønsker
  • bidrage til kommune- og lokalplanlægning, befolkningsprognoser og lign.
  • videreformidle spørgsmål inden for det tekniske område til kolleger i Teknik- og Miljøafdelingen
  • opnå kendskab til Teknik- og Miljøafdelingens aktiviteter i lokalområdet
  • bidrage til at sikre sammenhæng i den kommunale indsats i lokalområdet  

Hvornår kan du kontakte en byplanansvarlig?

En byplanansvarlig kontaktes, når

  • lokalrådene har brug for viden om kommunale aktiviteter, jfr. ovenfor, i lokalområdet
  • lokalrådene har informationer eller beslutninger, som kan være til gavn for den byplanansvarlige
  • lokalrådene har initiativer til projekter, som kræver at Teknik- og Miljøafdelingen inddrages
  • lokalrådene ønsker at den byplanansvarlige deltager i lokalrådsmøder eller borgermøder.
Sidst opdateret