Ungdomsplatformen

Ungdomsplatformen er et initiativ under Nærdemokratiudvalget i Silkeborg Kommune

Ungdomsplatformens logo

Ungdomsplatformens opgaver er at finde, udvikle og igangsætte relevante projekter for den lokale ungdom.

Se mere om Ungdomsplatformen på facebook


Sidst opdateret