Delegerede

Her kan du se byrådets udpegninger.

Delegerede

Fold alle ud

Kommunernes Landsforening, delegeret møde

KL har til formål at varetage danske kommuners fælles interesser og derved bidrage til, at kommunerne politisk og administrativt løser deres opgaver til fællesskabets og borgernes tilfredshed.

KL’s højeste myndighed er delegeretmødet.

Hver medlemskommune vælger 1 stemmeberettiget delegeret for hver påbegyndt 8.000 indbyggere i kommunen.

Der kan dog ikke for nogen kommune vælges et større antal stemmeberettigede delegerede end antallet af byrådsmedlemmer i kommunen.

Byrådet vælger de stemmeberettigede delegerede efter forholdstalsvalgmåden. Der vælges samtidig suppleanter for de delegerede.

Lovgivning
Landsforeningens love § 4.

Silkeborg Byråd kan vælge 12 delegerede:

Steen Vindum
Suppleant: Leif Bæk

Jarl Gorridsen
Suppleant: Mads Frandsen

Gitte Willumsen
Suppleant: Peter Nyegaard Jensen 

Poul Dahl
Suppleant: Hans-Jørgen Hørning

Lars Faarup
Suppleant: Mustafa Kellegöz

Søren Kristensen
Suppleant: Rune Dreier Kristensen

Erling Prang
Suppleant: Kim Nielsen Barslund

Teresa Jørgensen
Suppleant: Leif Lund

Lene Fruelund
Suppleant: Jørgen Madsen

Frank Borch-Olsen
Suppleant: Mia Schmidt

Hans Okholm
Suppleant: Elin Sonne

Morten Høgh
Suppleant: Helga Sandorf Jacobsen

Sidst opdateret