Folkeafstemning

Torsdag 3. december 2015 var der folkeafstemning om de danske retsforbehold i EU.
Domstolshammer

Ved Folkeafstemningen blev der stemt ja eller nej til forslag til lov om omdannelse af retsforbeholdet til en tilvalgsordning.

Her kan du se resultater fra afstemningen:
Nordkredsen i Silkeborg Kommune
Sydkredsen i Silkeborg Kommune

Resultater fra tidligere valg og folkeafstemninger kan ses her.

Generel valginformation

Fold alle ud

Stemmeret

For at kunne stemme ved folkeafstemningen skal du: 

 • være fyldt 18 år
 • være dansk statsborger
 • have fast bopæl i Danmark  

Hvis du er umyndiggjort, har du ikke stemmeret. 

Læs mere på Borger.dk

Se hvad du skal stemme om

Ved Folkeafstemningen skal der stemmes ja eller nej til forslag til lov om omdannelse af retsforbeholdet til en tilvalgsordning.  

Via hjemmesiden 3december.dk kan du læse mere om

 • Hvad vi stemmer om
 • Hvad  et ja og et nej betyder
 • Hvad retsforbeholdet er
 • Hvad tilvalgsordningen går ud på
 • Hvad politikerne siger

Vejledning til vælgere om afstemningstemaet

Brevstemmer og blanketter

Har du brug for at brevstemme?
Du har mulighed for at stemme pr. brev fra og med torsdag 8. oktober til og med 1. december 2015. Du kan stemme i en hvilken som helst kommune i hele landet – uanset hvor du bor.

I Silkeborg Kommune kan du brevstemme ved at møde op på Borgerservice, Søvej 1, 8600 Silkeborg.

Åbningstiderne er:
Mandag-tirsdag fra kl. 10-15, onsdag lukket, torsdag fra kl. 10-17 og fredag fra kl. 10-14.

Borgerservice har ekstra åbent for brevstemmeafgivning lørdagene 21. og 28. november 2015 fra kl. 9.30-13.30 og torsdag 26. november 2015 til kl. 20.00.  

Du skal medbringe legitimation - f.eks. sundhedskort (sygesikringsbevis), kørekort eller pas, og du skal oplyse din fødselsdato.

Har du brug for at brevstemme i hjemmet?
Hvis du på grund af sygdom eller manglende førlighed ikke kan møde frem og stemme 3. december 2015, kan du brevstemme i dit eget hjem.

Du skal søge om at stemme i dit eget hjem. Det gør du ved at udfylde og aflevere en særlig blanket til Borgerservice.

Blanketten kan du udfylde eller udskrive her 

Eller du kan få den ved henvendelse til Borgerservice, tlf. 89 70 20 03. Du skal sende eller aflevere den udfyldte blanket til Borgerservice, Søvej 1, Silkeborg, så de har den senest onsdag 25. november 2015 kl. 8.00. Blanketten kan tidligst indgives torsdag 5. november 2015.

Vejledning til vælgere om brevstemmeafgivning

Læs mere om at brevstemme på Borger.dk  

Afstemningssteder

Afstemningsstedet vil fremgå af det valgkort, der bliver udsendt til samtlige vælgere.

I Silkeborg Kommune forventes der at være følgende afstemningssteder: 

Ans: Ans Idræts og Kultur Center, Ans Søpark 30 

Balle: Balleskolen, Balle Kirkevej 120

Bryrup: Bryrup Skole, Skolevej 14

Buskelundskolen: Buskelundhallen, Buskelundtoften 3

Funder: Funderhallen, Funder Skolevej 3

Fårvang: Skovhuset, Hedevej 1

Gjern: Gjern Kultur- og Idrætscenter, Skovvejen 6

Gjessø: Gjessø Skole, Brandevej 6

Grauballe: Grauballe Hallen, Grauballe Gudenåvej 21

Gødvad: Gødvadhallen, Arendalsvej 91

Hjøllund: Hjøllund Hallen, Vejlevej 15

JYSK arena: JYSK arena, hal A, Ansvej 114

Kjellerup: Kjellerup-Hallen, Tinghusvej 12

Kragelund: Kragelund skole, Frederiksdalvej 9A

Langsøskolen: Langsøhallen, Hejrevej 25

Lemming: Lemming Forsamlingshus, Lemming Skolevej 10 B

Linå: Linå Forsamlingshus, Linå Bygade 5

Lysbro: Lysbro Uddannelsescenter, Lysbrohøjen 14

Nordre: Tidligere Nordre Skole, Idrætssalen, Nylandsvej 16

Resenbro: Resenbrohallen, Skellerupvej 16

Sejling: Sejling Forsamlingshus, Ebstrupvej 6

Sejs: Multihuset, Julsøvej 126

Sjørslev: Sjørslev Sognegård, Sognegårdsvej 41

Sorring: Sorring Forsamlingshus, Hovedgaden 21

Them: Medborgerhuset Toftebjerg, Røllikevej 3

Thorning: Thorning Forsamlingshus, Blichersvej 35

Vestergadehallen: Vestergadehallen, Vestergade 76

Vinderslev: Vinderslev Forsamlingshus, Vinderslevvej 30

Virklund: Virklund Fritidscenter, hal 2, Paradisvænget 1A

Voel: Voel Forsamlingshus, Sorringvej 26

 
 

Handicappedes adgang til afstemningssteder

Som udgangspunkt er der på alle afstemningssteder mulighed for alle borgere, dvs. også kørestolsbrugere at komme i stemmelokalet.

På nær i Hjøllund Hallen er der alle steder opsat handicapvenlige stemmebokse, som er tilgængelige for kørestolsbrugere og andre stærkt bevægelseshæmmede.

Hvis du - mod forventning - ikke mener, at du på grund af dit handicap eller nedsat førlighed har mulighed for at benytte det afstemningssted, som du er tilknyttet, kan du via en særlig blanket søge om at blive overført til et andet afstemningssted.

Find blanketten her eller du kan få den henvendelse til Borgerservice, tlf. 89 70 20 03. Du skal sende eller aflevere den udfyldte blanket til Borgerservice, Søvej 1, Silkeborg, så de har den senest onsdag 25. november 2015 kl. 12.00. Blanketten kan tidligst indgives torsdag 5. november 2015.

Valgkort

Valgkort udsendes til alle vælgere, der har stemmeret ved folkeafstemningen 3. december 2015

Hvis du har stemmeret og ikke har modtaget dit valgkort senest lørdag 28. november 2015, skal du henvende dig i Borgerservice, Søvej 1, 8600 Silkeborg.

Åbningstiderne er:
Mandag-tirsdag fra kl. 10-15, onsdag lukket, torsdag fra kl. 10-17 og fredag fra kl. 10-14
eller på tlf. 89 70 20 03.

Mener du, at der er fejl på valgkortet, skal du også kontakte Borgerservice, så fejlen kan blive rettet.

Valgkortet skal indeholde oplysninger om dit navn og adresse, nummer på valglisten, afstemningsstedets beliggenhed, dato for valget samt det tidsrum, hvor afstemningen finder sted.

Du skal medbringe valgkortet, når du på valgdagen møder op for at stemme.

Hvis du ikke har valgkortet med, skal du vise legitimation – f.eks. sundhedskort (sygesikringsbevis), kørekort eller pas. Du skal oplyse din fødselsdato.

Hjælp til at stemme

Har du behov for hjælp til at stemme?

Uden for afstemningsstedet:
Du kan få hjælp til at stemme, hvis du på grund af manglende førlighed, svagelighed eller lignende ikke kan bevæge dig ind i stemmelokalet eller stemmerummet. Du kan f.eks. få hjælp, hvis du sidder i en bil parkeret ved afstemningsstedet.

Hjælpen skal ydes af to valgstyrere eller tilforordnede vælgere. Du kan forlange, at en af hjælperne skal være en person, som du selv har valgt.

Hvis du ønsker hjælp, skal du give besked til valgstyrerne på afstemningsstedet.

I stemmeboksen:
Du kan kun få hjælp til at afkrydse selve stemmesedlen, hvis du umiddelbart over for dem, der skal hjælpe dig, utvetydigt kan tilkendegive, hvordan du ønsker at stemme.

Hjælpen skal ydes af to valgstyrere eller tilforordnede vælgere. Du kan forlange, at en af hjælperne skal være en person, som du selv har valgt.

Hvis du ønsker hjælp, skal du give besked til valgstyrerne på afstemningsstedet.

Valgbestyrelse

Ved folkeafstemningen sørger byrådet for en række opgaver. Der er også en særlig valgbestyrelse, som bl.a. skal tage sig af følgende opgaver: 

 • Sørge for trykning af stemmesedler og opslag
 • Modtage indberetning på valgaftenen fra de enkelte afstemningssteder
 • Foretage fintælling senest dagen efter valgdagen

Valgbestyrelsen i Silkeborg Kommune består af:

Borgmester Steen Vindum, formand
Suppleant: Teresa Jørgensen

Frank Borch-Olsen, næstformand
Suppleant: Mia Schmidt

Rune Dreier Kristensen
Suppleant: Erling Prang

Harry E. Madsen 
Suppleant: Leif Lund

Søren Kristensen 
Suppleant: Ivan Greve

For valgstyrere og tilforordnede

På alle afstemningssteder er der en række valgstyrere og tilforordnede vælgere, som har ansvaret for valgets gennemførelse.

De får alle tilsendt en vejledning, som beskriver deres opgaver.

Sidst opdateret