beSTEM - et demokratiprojekt

Silkeborg Kommune har ved alle valg i perioden 2013-2015 gennemført demokratiprojekter under navnet ’beSTEM’ for at øge valgdeltagelsen i forskellige målgrupper. Projektet gentages ved byrådsvalget i 2017.
Logo bestem

Hvordan får man flere unge til at stemme til kommunalvalget? Hvordan fastholder man stemmeprocenten til europaparlamentsvalget og ved folkeafstemninger?

Og hvordan bliver nydanskere og borgere på kontanthjælp også aktive vælgere ved Folketingsvalget? Vi udviklede konceptet; beSTEM.

I demokratiprojektet beSTEM undersøger vi, om man gennem viden fra forskningen og med et kærligt skub  (nudging), aktiverende leg (gamification) og involverende, brugerdrevne oplevelser kan få flere til at vælgere ind stemmeboksen.

Opmærksomheden og påvirkningen har sammen med andre faktorer påvirket valgdeltagelsen positivt. 

Folketingsvalget 2015
Fra valgforskning ved Københavns Universitet ved vi, at en række befolkningsgrupper generelt har en lav valgdeltagelse ved valgene. Især nydanskere og marginaliserede fra arbejdsmarkedet stemmer markant mindre end gennemsnittet.

"BeSTEM i Folketinget” var derfor en opfordring til kontanthjælpsmodtagere og nydanskere om at stemme ved Folketingsvalget i 2015.

Læs mere om beSTEM i Folketinget


EU-valget 2014

Målet med "beSTEM i EU – EU i Silkeborg" var at fastholde stemmeprocenten for alle aldersgrupper i forhold til valget i 2004 (2009 var rekordår på grund af folkeafstemningen om tronfølgerloven).

Læs mere om beSTEM i EU – EU i Silkeborg

Kommunalvalget 2013
beSTEM udsprang i første omgang af et ønske om at få flere unge til at stemme til kommunalvalget. Over halvdelen af vælgerne under 30 år foretrak sofaen frem for valglokalet ved valget i 2009.

Målet var at få landets højeste stemmeprocent for aldersgruppen.

Læs mere om beSTEM i Silkeborg ved kommunalvalget

 


 

Sidst opdateret