Fleksjob og førtidspension

Når kommunen skal vurderer, om du kan tildeles fleksjob, ressourceforløb eller førtidspension, skal du som udgangspunkt deltage i et møde med rehabiliteringsteamet.

Nye initiativer i reformen

Ressourceforløb - forebyggelse af førtidspension

Rehabiliteringsteam i alle kommuner

I alle kommuner bliver der etableret et rehabiliteringsteam. Forud for alle afgørelser om fleksjob, tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende, ressourceforløb og førtidspension afholdes der møde i Rehabiliteringsteamet. Rehabiliteringsteamet skal sikre, at du får en helhedsorienteret indsats, og at indsatsen bliver koordineret på tværs af beskæftigelses-, social-, sundheds- og undervisningsområdet. Desuden deltager en sundhedskoordinator fra Regionens Kliniske funktion i mødet.

Udover de faste mødedeltagere, vil andre relevante samarbejdspartnere som f.eks. en mentor, bostøtte, familiesagsbehandler, misbrugsbehandler mv. kunne deltage. Du må også meget gerne tage en bisidder med.

Rehabiliteringsteamet skal både give indstilling til den videre sagsbehandling og bud på mulige indsatser, som kan hjælpe dig tilbage i arbejde. Rehabiliteringsteamet er ledelsesmæssigt placeret i Socialsektionen og møderne afholdes på Rådhuset.

Ressourceforløb for unge

Er du under 40 år skal du som udgangspunkt ikke have førtidspension. I stedet vil du få tilrettelagt et individuelt ressourceforløb, der kan vare op til fem år ad gangen. Målet med ressourceforløbene er at give dig en tværfaglig og sammenhængende indsats, der kan hjælpe dig videre i livet – og på sigt væk fra offentlig forsørgelse.

Ressourceforløb for personer over 40 år


Er du over 40 år skal du som udgangspunkt også have ét ressourceforløb, inden du kan få tilkendt førtidspension. 

Her kan du læse mere om ressourceforløb

Hvis du tilbydes til et ressourceforløb vil du få tilknyttet en koordinerende sagsbehandler, som sammen med følger op på din samlede plan. 
 

 

Målretning af fleksjobordningen

Midlertidige fleksjob

Er du under 40 år tilkendes fleksjob for fem år ad gangen. Når perioden udløber, skal kommunen tage stilling til, om du fortsat er berettiget til et fleksjob. Er du over 40 år får du efter det første fleksjob et permanent fleksjob, hvis kommunen vurderer, at arbejdsevnen fortsat er nedsat i et omfang, at du ikke kommer til at kunne varetage et ordinært arbejde.

Omlægning af tilskuddet

Arbejdsgiveren skal betale løn og pension for den arbejdsindsats, du som fleksjobansat reelt yder. Kommunen supplerer lønnen med et tilskud, der bliver reguleret på baggrund af lønindtægten. Tilskuddet svarer til 98 procent af den højeste dagpengesats i tilskud (cirka 16.700 kroner pr. måned). 

Her kan du læse mere om målretning af fleksjobordningen

Sæsonansatte fleksjobbere

Bliver man hjemsendt (men ikke opsagt) anses arbejdsforholdet ikke for at være ophørt, og man er derfor IKKE berettiget til at modtage ledighedsydelse. Ansættelsen fortsætter efter reglerne, der var gældende før reformen trådte i kraft 1. januar 2013.
Bliver man opsagt (fyret) anses ansættelsesforholdet for at være endeligt ophørt, og man vil derfor være berettiget til ledighedsydelse. Bliver man ansat igen, vil den nye ansættelse ske efter de nye regler.
Det er vigtigt at man medbringer/vedlægger dokumentation for om man er opsagt, når man ansøger om ledighedsydelse. 
 

Sidst opdateret