Ansøgning, udmeldelse og moduler

Her finder du oplysninger vedr. ansøgning om dagtilbudsplads, udmeldelse og modulordningen i Silkeborg Kommunes dagtilbud. Hvis du vil ændre modul, udmelde eller ansøge om plads dit barn, skal du benytte Digital Pladsanvisning.
Børn med ipad

Læs mere om

Fold alle ud

Ansøgning om dagtilbudsplads

Rækkefølgen på ventelisterne til dagplejere, vuggestuer og børnehaver afhænger af, hvornår du har skrevet dit barn op. Dine chancer for at få den plads du ønsker, vil derfor øges, hvis du ansøger om plads i god tid. Hvis du ansøger senest 14 dage efter barnets fødsel, så er det fødselstidspunktet som gælder.

Du skal bruge Selvbetjeningen Digital Pladsanvisning til ansøgning om dagtilbudsplads. Hvis du ikke har mulighed for at betjene dig selv på nettet, kan du få hjælp i kommunens borgerservice.

Hvis du bor i Silkeborg Kommune og logger ind med NemID på Digitale Pladsanvisning, så slipper du for at taste nogle af dine oplysninger selv. Borgere, der ikke bor i Silkeborg Kommune, kan godt skrive sig op - men uden NemID.

Det er ikke muligt for tilflyttere at overføre anciennitet fra andre kommuner.

Digital Pladsanvisning

Vejledning - Pasning - skriv dit barn op (pdf)

Vejledning - Pasning - ændre eksisterende ansøgning (pdf)

Modulordning

I alle Silkeborg Kommunes dagtilbud er der modulordning. Der er følgende muligheder:

Dagplejen:

 • Op til 48 timer om ugen

Vuggestuer og børnehaver:

 • Op til 30 timer om ugen
 • Op til 40 timer om ugen
 • Op til 45 timer om ugen
 • Over 46 timer om ugen

Modulændring op i tid kan ske fra dag til dag.

Modulændring ned i tid sker med en måneds varsel til den 15. eller sidste i måneden. Første dag i det nye mindre modul vil derfor altid være den 1. eller den 16. i måneden.

Modulændringen laves via Digital Pladsanvisning:

Digital Pladsanvisning

Vejledning til Digital Pladsanvisning - Modulændring (pdf)

Retningslinjer for moduler - sådan bruges de

Gældende takster

Udmeldelse

Udmeldelse af pasning sker med en måneds varsel til den 15. eller sidste dag i måneden.

Udmeldelse er dog ikke nødvendig, når barnet skifter tilbud i forbindelse med overgang fra dagpleje/vuggestue til børnehave og fra børnehave til skole.

Ønsker du at udmelde dit barn, skal du benytte Digital Pladsanvisning: 

Digital Pladsanvisning

Vejledning - Udmeldelse (PDF)

Udmeldelse på garantiplads

Har du brug for at udmelde dit barn i en periode på minimum 8 uger og maksimum 1 år, kan du udmelde på garantiplads.

Du skal kontakte lederen i dit barns institution samt udfylde nedenstående skema.

Skema til udmeldelse på garantiplads (pdf)

Retningslinjer for udmeldelse på garanti:

 • Garantipladsen betyder, at dit barn kan vende tilbage til samme børnehus, men der foreligger ingen garanti om tilbagevenden til samme gruppe/stue 
 • Der kan kun gives én garantiplads pr. barn pr. år
 • Garantipladsen ophører uden varsel, når barnet når alderen for næste tilbud (en garantiplads kan ikke overføres fra vuggestue/dagpleje til børnehave)
 • Garantiplads gives for minimum 8 uger og maksimalt 1 år
 • Omfanget af garantipladsordningen i det enkelte børnehus fastsættes til maksimum 10% af normeringen
 • Anmodning om garantiplads skal ske til den daglige leder, med mindst 1 måneds varsel til den 15. eller sidste dag i måneden. Hvis alle institutionens garantipladser er i brug, kan man komme på venteliste
 • Genindtræden i pladsen før udløbet af garantipladsperioden, kan kun ske med 1 måneds varsel til den 1. eller den 16. i måneden
 • Der gives ikke garantiplads i dagplejen