Forældrebestyrelsen

Læs mere om arbejdet i dagplejens bestyrelse og hvad den er optaget af i øjeblikket.
tegn af glad barn

Læs mere herunder om forældrebestyrelsesarbejdet i Silkeborg Kommunes Dagpleje

Fold alle ud

Forældrebestyrelsens arbejde i dagplejen

Forældrebestyrelsens primære formål er at skabe rammer, der fremmer børns alsidige udvikling, trivsel og selvstændighed.

Med andre ord; at sørge for at børnene i Dagplejen har gode forhold i dagligdagen hos deres dagplejere.

Hvert bestyrelsesmedlem har sine personlige mål og årsager til medlemskabet, men fælles for alle er, at de er med i bestyrelsen for at gøre en forskel.
Hvert år vælger bestyrelsen hvilke emner, der skal være ekstraordinært meget fokus på (mærkesager).

Forældrebestyrelsen i Dagplejen

Formand for forældrebestyrelsen

Kirstine Svensen
Rosmarinvej 13
8600 Silkeborg
Tlf.: 41 42 12 96
E-mail: 201407527@post.au.dk  

Forældrebestyrelsen 2017/2018

Håndbog for forældrebestyrelsen

Repræsentanter for dagplejerne

Tillidsrepræsentant Vita Valbjørn Christiansen
Mail: VitaValbjorn.Christiansen@silkeborg.dk
Tlf. 30 70 55 31

Tillidsrepræsentant Karen Andersen
Mail: karen.andersen2@silkeborg.dk
Tlf. 20 35 41 24

Repræsentant for de pædagogiske ledere i dagplejen

Bente Stewart
Mail: BOS@silkeborg.dk
Tlf. 30 66 43 13

Ledelsesrepræsentanter


Dagplejeleder Pernille Ege Nielsen 
Mail: PEN@silkeborg.dk
Tlf: 20 35 41 32Generalforsamling 2016

På dagplejens årlige generalforsamling i oktober, bliver der afholdt valg til bestyrelsen.

Sammensætning af forældrebestyrelsen

Forældrebestyrelsen består af:
- 7 forældrerepræsentanter
- 1 repræsentant valgt blandt de pædagogiske ledere

Forældre og medarbejdere har stemmeret

Sidst opdateret