Kvalitet i dagplejen

Se herunder hvilke projekter som Dagplejen har gang i.
haand med blomster

Hvad sker der i dagplejen?

Fold alle ud

Pædagogiske læreplaner i Dagplejen

Vi vægter den gode relation mellem barn og voksen, mellem børnene og det gode samspil mellem forældre og dagplejer. De gode relationer er af afgørende betydning for barnets læring og trivsel. Børns intellektuelle, følelsesmæssige og sociale udvikling er afhængig af kvaliteten af de relationer, de indgår i.

I dagplejehjemmet deltager børnene i hverdagens gøremål, som er tilrettelagt, så børnene genkender dem og får en glæde ved at deltage aktivt.


Dagplejeren tilrettelægger hverdagen ud fra de 6 læreplanstemaer:


Dagplejens værdier

I dagplejen indgår børnene i fællesskaber, der er båret af anerkendelse, forpligtende samvær, demokrati og nysgerrighed til at lære.

Dagplejens værdier er beskrevet i Det gode børneliv

Dagplejeuddannelsen

Som nogle af de første i landet tilbydes dagplejerne i Silkeborg Kommune et længerevarende uddannelsesforløb indenfor relations kompetence, kommunikation, tilknytning og sprog.

 

Silkeborg kommune har sammen med Ikast-Brande og Skanderborg kommune igangsat et uddannelse forløb for de kommunale dagplejere i de 3 kommuner.

Uddannelsesforløbet vil strække sig over de næste 6-7 år.

Formålet med uddannelsen er at skabe en høj faglighed, forskningsbaseret
viden og aktionslæring samlet i ét uddannelsesforløb – målrettet Dagplejen. Uddannelsen har både et teoretisk og praktisk pædagogisk fokus.

 læse

Mellem de 3 uddannelsesmoduler samarbejder den enkelte dagplejer med sin gruppe og den pædagogiske leder om at omsætte den nye viden i hverdagen gennem aktionslæring.

I Silkeborg Kommunal dagpleje har vi en vision der hedder ”Det gode børneliv”. Derfor er det vigtigt, at dagplejerne bliver opdateret på den nyeste forskning indenfor småbørns udvikling, så de i samarbejde med forældrene, kan sætte rammerne for den bedste start på livet.

Barnet i Centrum

Barnet i Centrum

Vores vision i Dagplejen er; at arbejde for en bæredygtig dagpleje og for ”det gode børneliv” i dagplejen.

Formålet er at sætte fokus på dagplejens betydning for barnets udvikling, trivsel og læring på baggrund af nyere viden inden for de 0-3 årige.
Gennem afprøvning og refleksion over egen praksis og derved afprøvning af nye praksisformer, kan der skabes bedre muligheder for alle børn i dagplejen.

Formålet er at vi hjælper hinanden med at stille de rigtige spørgsmål, til gavn for det gode børneliv i dagplejen.

Læs mere på Aarhus Universitets hjemmeside

Sproget kommer - Vil du med?

I dagplejealderen er barnet særlig modtagelig for læring og motivationen er høj. Barnet har stor nysgerrighed og stor lyst til at lære og lærer let i denne periode af livet, men det er samtidig også en særlig sensitiv periode, hvor barnet er følsom overfor påvirkninger. Derfor kræver det en særlig opmærksomhed på barnets lyst og evne til udvikling.

Læs mere i folderen "Sproget kommer - Vil du med"

Sproggaven

I Silkeborg Kommune kan udvalgte forældre få Sproggaven. Sundhedsplejen finder sammen med familien ud af, om familien kan være med i Sproggaven. Den første sproggave udleveres af sundhedsplejen, når barnet er 8 måneder. Når barnet fylder 2 år kan det få den næste Sproggave på biblioteket. Hvis barnet stadig har behov for en Sproggave, når det fylder 3 år, vil denne blive udleveret i barnets børnehus.

På denne side finder I de sange og spil, som I også har fået i jeres Sproggave. I kan også høre sangene, som er indspillet og se små film, som kort illustrerer, hvordan man kan sprogstimulere sit barn i hverdagen.

Se mere på Sproggavens hjemmeside

Styrket selvværd gennem samarbejde

Se filmen, hvor dagplejeren Vibeke guider tre drenge til et velfungerende samarbejde.

I filmen, som dagplejer Vibeke Clausen har optaget i sin dagpleje, ser vi hvordan Vibeke sætter ord på en drengs bekymring, da han gerne vil ned fra shelteret. Da hun ser, at han ikke tør hoppe, tilbyder ham en hånd, men først efter at have spurgt til, om han synes, det er for svært.

   klip fra skoven

Længere inde i filmen ser vi, hvordan Vibeke opmuntrer og guider to drenge, så den dreng, der er inde i shelteret, får hjulpet den anden dreng op. Stoltheden lyser ud af dem begge, da det lykkedes og de ser på Vibeke med glæde og taknemmelighed over, at hun fik det til at ske.

Drengene får styrket deres selvværd og gåpåmod. De får også præcis den støtte af Vibeke, de har brug for. Hun er der, ser dem, tror på, at de kan, sætter ord på deres vanskeligheder og guider dem igennem dem.

Drengene styrkes også i deres sociale kompetencer og oplever værdien af fællesskabet.

(Filmen er Lavet af Vibeke Clausen, i samarbejde med FOA)
 

 Se hvordan børn hjælper hinanden (link til Youtube)

 

 

Sidst opdateret