Rådgivning til forældre i Dagplejen

I dagplejen tilbyder vi rådgivning til forældre
Se mere herunder hvad vi kan tilbyde
Barn på træstub

Vi til byder rådgivning inden for:

  • Sprogtilegnelse
  • Sansemotorik
  • Hverdagsudfordringer
  • Babytegn
  • Marte Meo
  • For tidligt født børn 
Rådgivningen kan være telefonisk, mail, hjemme hos jer eller hos dagplejeren, læs mere i nedenstående afsnit

Læs mere om

Fold alle ud

Babytegn

Babytegn er et værktøj, der understøtter og er med til at udvikle barnets sprog. Babytegn tager afsæt i kropslige udtryk og fagter, som allerede bruges mellem små børn og voksne.

Babytegn hjælper babyer til at kommunikere, før de kan tale. Ved at voksne bruger tegnene systematisk og bevidst, lærer barnet hurtigt, at det betaler sig at kommunikere.

Du får ikke alene nemmere ved at opfylde barnets behov, du får også et særligt indblik i dit barns verden, fordi det selv kan ‘tage ordet’, når det for eksempel er mere tørstig, sulten, træt, ked af det osv.

Jeg har 6 års erfaring med arbejdet med babytegn i vuggestue og dagpleje. Jeg tilbyder, at komme på  besøg i hjemmet eller hos dagplejeren og vejlede i forbindelse med opstart og dernæst videreudvikle arbejdet med babytegn.

Kontakt:
Pædagogiske leder - Henriette Grønvad Larsen
Tlf.: 30 66 43 15
E-mail: hgl@silkeborg.dk

 

Klik på følgende links og læs/se mere:
Babytegn.dk
Lille video klip med Alberte, der laver tegn

 

For tidlig fødte børn

Er du forælder eller har et for tidligt født barn i din dagpleje?

Så ved du, at disse børn kan have særlige udfordringer i forhold til motorik, sanser, modenhed, separationsangst, sociale evner mm.

Som præmatur konsulent kan jeg tilbyde dig hjælp til at opdage disse udfordringer hos barnet og give dig redskaber og faglig sparring til bedre at kunne støtte barnet i at kunne udvikle sig og trives optimalt.

Nogle gange er det små og få midler, der skal til for at opnå store fremskridt.


Jeg kan kontaktes enten via mail eller telefon.

Kontakt:
Pædagogiske leder - Anja Nitschke
Tlf.: 21 16 64 43
E-mail: AnjaNitschke.Nielsen@silkeborg.dk

Hverdagsudfordringer

Vi er 3 uddannede psyko- og familie terapeuter, henholdsvis fra DFTI (dansk familieterapeutisk institut) og Kempler instituttet.

Begge steder er inspireret af Jesper Juul ud fra den oplevelsesorienterede tilgang.

Hvordan omsætte kærlige følelser til kærlige handlinger, når I som småbørnsfamilie har mindre eller større udfordringer i dagligdagen med børnene?

Det kan være søskende jalousi – dit barn der ikke vil ikke sove – manglende madglæde og lignende udfordringer.

Det kan også være de større eksistentielle dilemmaer som skilsmisse, sygdom, livskriser og dødsfald.

Vi kan kontaktes telefonisk og på mail.

Kontakt:
Pædagogisk leder - Janne Hummelshøj
Tlf.:20 35 41 35
E-mail: janne.hummelshoj@silkeborg.dk

Pædagogisk leder - Gudrun Thure Jensen
Tlf.: 30 66 43 12
E-mail: gudrun.thure.jensen@silkeborg.dk

Pædagogik leder - Laila Højen
Tlf.:30 66 43 25
E-mail: laila.hojen@silkeborg.dk

Ved rådgivning i hjemmet arbejder vi med hele familien, så børnene deltager også.

 

Marte Meo

Marte Meo er latin og betyder ”ved egen kraft”.

Marte Meo metoden kan medvirke til at styrke samværet mellem forældre og barn ved hjælp
at videooptagelser. Gennem video bliver det tydeligt, hvad barnet udtrykker og det giver mulighed for at se, hvad der sker i samværet. Der fokuseres på de situationer, hvor samspillet fungerer godt.

Jeg er uddannet Marte Meo terapeut og hvis I har lyst til at få belyst et problem eller en
undren over jeres barns udvikling, vil jeg gerne stå til rådighed.

Jeg filmer en hverdagssituation ca. 10 minutter i hjemmet. Herefter vender jeg tilbage og viser få korte klip, der giver anvisninger på nye handlemuligheder og vi aftaler det videre forløb.

Kontakt:
Pædagogisk leder - Ben Stewart
Tlf.: 30 66 43 12
E-mail: bos@silkeborg.dk
 

Sansemotorik

Sansemotorikken kan bedres ved stimulation af de 3 primære sanser, som udvikles i
fosterstadiet - Hovedbalancesansen, følesansen og muskel-led-sansen.

Dårlig balance giver udslag i usikker motorik og dårligt selvværd.

Børn med motoriske vanskeligheder:

  • Kan være hyperaktive/inaktive
  • Have søvnproblemer
  • Har problemer med at trille, gynge, snurre rundt osv.
  • Reagerer kraftigt på andres berøring

Mange motoriske problemer kan trænes væk.

Træningen er meget simple øvelser, som alle kan lave med deres børn.
Go motorik giver glade børn med større selvværd.

Du er velkommen til at kontakte os enten på mail eller pr. telefon.

Kontakt
Pædagogisk leder - Kirsten Hansen
Tlf: 30 66 43 19
E-mail: kirsten.hansen2@silkeborg.dk

Kontakt
Pædagogisk leder - Annette Krause
Tlf: 20 35 41 31
E-mail: ask@silkeborg.dk 

Sprogtilegnelse

I de første leveår udvikles barnets sprog.
Barnets sproglige udvikling har stor betydning for dets senere udvikling af sprog og læsefærdigheder.

Som forældre har du afgørende betydning for, at dit barn udvikler sit sprog.

Vil du gerne vide mere om, hvordan du støtter dit barns sproglige udvikling, så er du
meget velkommen til at kontakte os for råd og vejledning, så vi sammen kan hjælpe dit
barn på vej.

Vi er 2 pædagogiske ledere som er uddannet sprogvejledere. Med uddannelsen har vi fået viden om børns sprogtilegnelse, sprogpædagogik, sprogsindsatser således at vi kan
vejlede i børns sproglige udvikling.

Vi kan kontaktes enten via mail eller telefon.

Kontakt:
Pædagogisk leder - Eva Rand
Tlf. 20 35 41 27
E-mail: Eva.rand@silkeborg.dk

Kontakt:
Pædagogisk leder - Jeannette Sloth Pedersen
Tlf: 30 66 43 18
E-mail: jsp@silkeborg.dk

Sidst opdateret