Ferie og lukkedage

Fælles feriepasning og lukkedage i dagpleje og daginstitutioner
Ferie og lukkede dage institutionerne

Silkeborg Kommune har fælles feriepasning i 4 distrikter på følgende dage:

  • De 3 hverdage før påske
  • Dagen efter Kr. Himmelfartsdag
  • Uge 28-29-30 i sommerferien
  • Fra d. 27. december til og med d. 31. december

Der er frist for tilmelding til fælles feriepasning henholdsvis ultimo februar, ultimo april samt primo november. Tilmelding sker via Daycare hvis dit barn går i vuggestue eller børnehave. For dagplejebørn er der tilmelding via Dagplejekontoret.

Alle pasningstilbud er lukket den 5. juni og den 24. december. På disse dage tilbydes ikke feriepasning.

Oversigt over institutioner med feriepasning 2017 - 2022

Retningslinjer for lukkedage i daginstitutioner

For kommende skolebørn