Mere fleksibel feriepasning

Silkeborg Kommune kan fra sommeren 2018 tilbyde mere fleksibel feriepasning.
Boern leger udenfor

På baggrund af en rundspørge blandt forældrebestyrelsesmedlemmer i kommunes skoler og daginstitutioner har Børne- og Ungeudvalget vedtaget et forslag om at øge fleksibiliteten i de kommunale institutioners feriepasningsordning.

Fremover kan bestyrelsen på den enkelte skole/institution vælge at holde åbent én af de tre sommerferieuger.

Hidtil har ordningen med centralt organiseret feriepasning været gældende for alle kommunens skoler og daginstitutioner i ugerne 28, 29 og 30. Denne ordning fortsætter, men nu kan de enkelte bestyrelser selv aktivt til- eller fravælge muligheden for at holde åbent i én af sommerferieugerne.

Den enkelte institution/skole er selv ansvarlig for drift og finansiering af pasningstilbuddet den pågældende uge. Til gengæld fritages institutionen/skolen for medfinansiering af den kordinerede feriepasning i denne uge.

Sidst opdateret