Skoleveje og buskort

Kommunen sørger efter folkeskolelovens §26 for fri befordring af skoleelever mellem distriktsskolen og et sted i nærheden af hjemmet.
Børn på cykler trafikundervisning

Dit barn kan få et gratis buskort, når det bor i kommunen og går på distriktsskolen, hvis:

1. Dit barn har længere fra hjemmet til distriktsskolen end:

  • 0.-3. årgang: 2,5 km.
  • 4.-6. årgang: 6,0 km.
  • 7.-9. årgang: 7,0 km.
  • 10. årgang: 9,0 km.

Afstanden beregnes som den korteste vej eller sti mellem elevens bopæl og nærmeste indgang til skolens område. Afstanden beregnes ved hjælp af rutevejledningen på Google Maps samt kommunens GIS-system.

2. Dit barn skal færdes langs eller krydse en trafikfarlig vej for at komme til sin distriktsskole uanset afstanden.

Læs mere nedenfor under trafikfarlige skoleveje.

3. Dit barn i perioden den 1. november-31. marts skal færdes langs eller krydse en trafikfarlig vej, hvor Skoleafdelingen ikke kan anvise en alternativ rute, der bliver vintervedligeholdt.

Vinterkort er gældende i perioden: 1. november-31. marts.

Dit barn kan ikke få et gratis buskort, hvis:

Dit barn går på privatskole eller en anden skole end distriktsskolen.

Søg om skolebuskort

Ansøgning om skolebuskort sker via selvbetjeningsløsningen.

Vær opmærksom på!

Helårskort skal søges inden den 30. april, hvis du vil være sikker på, at dit barn har skolebuskortet til første skoledag.

Du skal søge buskort hvert år.

Vinterkort skal søges inden den 1. oktober.

Helårskort og vinterkort kan søges efter deadline.

Læs mere om:

Fold alle ud

Søg om gratis skolebuskort

Du søger om skolebuskort via selvbetjeningsløsningen

Du kan også køre dit befordringsberettigede barn selv

Du kan vælge at køre dit befordringsberettigede barn selv mod at få udbetalt kørselsgodtgørelse for den korteste rute mellem hjem og skole. Taksten er statens lave sats for befordring. I 2017 er taksten 1,93 kr. pr. km. Ifølge Folkeskolelovens § 26 kan der kun bevilges godtgørelse for den kørsel, hvor barnet er i bilen.

Kontakt vedr. kørsel til almindelig skole (ikke buskort)

Kirsten Kristensen på mail kgk@silkeborg eller på tlf.: 89 70 19 04.

Kørsel til specialklasse

Om visitering til kørsel til specialskole eller specialklasse

Elever i specialskole eller specialklasse bliver visiteret til kørsel efter samme kriterier som andre børn. Afstandskriterier, farlig skolevej samt elevens vanskeligheder indgår i vurderingen.

Visitation til kørsel foregår i et samarbejde mellem Skoleafdelingen og skolen, og forældrene skal ikke ansøge om kørsel.

Skolen giver inden sommerferien besked til hjemmet, om der kan bevilges kørsel med specialtransport, eller om der kan bevilges et almindeligt skolebuskort.

Ved bevilget specialkørsel giver vognmanden besked om afhentningstidspunkter og afleveringstidspunkter i slutningen af sommerferien.

Ved bevilget skolebuskort ansøger forældrene om skolebuskort via selvbetjeningsløsningen.

Du kan også køre dit barn selv

Du kan vælge at køre dit barn selv mod at få udbetalt kørselsgodtgørelse for den korteste rute mellem hjem og skole. Taksten er statens lave sats for befordring.

Ifølge Folkeskolelovens § 26 kan der kun bevilges godtgørelse for den kørsel, hvor barnet er i bilen.

Kontakt

Faglig koordinator Lene Degn Rohde på mail ldr@silkeborg.dk eller telefon 89 70 19 08.

Buskort til 10. klasse og eliteidrætsklasser

Dit barn kan få skolebuskort, hvis det har mere end:

  • 9 km til 10. klassetilbud på Silkeborg Ungdomsskole eller Dybkærskolen
  • 7 km til Eliteidrætsklasser (7.-9. kl.) på Sølystskolen eller Langsøskolen
Vær opmærksom på at kommunen kun betaler skolebuskort til elever, der bor i kommunen.

Har dit barn mistet sit buskort?

Skolekort udstedt af Skoleafdelingen via Midttrafik

Erstatning af dit barns skolebuskort koster 50 kr. og kan bestilles via kommunens webshop: 

Silkeborg Kommunes webshop

Du må købe andre billet- og korttyper for egen regning, indtil dit barns erstatningskort kommer til skolen. Kortet vil blive udleveret direkte til dit barn på skolen.

Midttrafik udsteder ikke erstatningskort i juni måned.

Kort, som du selv har betalt
Skoleafdelingen henviser til Midttrafiks hjemmeside