Tandpleje for børn og unge

Alle børn og unge fra 0-18 år har adgang til gratis tandpleje.

SOMMERFERIE i Den Kommunale Tandpleje

Børne og ungdomstandplejen samt Omsorgs- og Specialtandplejen holder lukket i skolernes sommerferie fra onsdag den 4. Juli 2018 til og med fredag den 10. august 2018.

Tandreguleringsklinikken er åben for nødbehandlinger onsdag d. 18/7 og onsdag d. 1/8. På disse dage skal der ringes om morgenen mellem kl. 8.00 og 9.30 op tlf.nr.: 8970 4403 for at få en tid. Døren vil være åbent mellem kl. 8.30 – 11.00.

Ved behov for akut behandling (f.eks. ved alvorlige tandskader, tandpine, knækket tandprotese eller tandbøjle) fra onsdag d. 4. Juli 2018 til og med fredag den 10. august 2018, kan du kontakte praktiserende tandlæge eller tandtekniker for nødbehandling. På helligdage og i weekenderne kan regionens tandlægevagt benyttes telefon 40 51 51 62, se mere på tandlægevagtens hjemmeside http://www.tandvagtregionmidt.dk/ 

Regningen for akut nødbehandling hos praktiserende tandlæge, tandtekniker eller Tandlægevagten dækkes af Silkeborg Kommunale Tandpleje. Information om refusion kan indhentes ved henvendelse til Tandplejen efter sommerferien tandplejen@silkeborg.dk  eller tlf.nr.:8970 4401


Læs mere om

Fold alle ud

Valg af tandklinik

Tilflyttere og nyfødte er automatisk tilmeldt Den Kommunale Tandpleje. Alle mellem 0 - 18 år har ret til frit at vælge imellem Tandplejens klinikker.

Ønsker du et skifte, kan du give besked om det til:

 • Din nuværende tandklinik
 • Den nye tandklinik 
 • Tandplejens kontor

Kontakt Tandplejens administration pr. e-mail:

tandplejen@silkeborg.dk

Det er nemt for os, hvis du skriver fødselsdato (ikke CPR nummer) og mobilnummer i mailen.

Du kan også ringe til os på tlf. 89 70 44 05.

Første indkaldelse

Den første invitation bliver sendt fra jeres lokale kommunale tandklinik. Er I bosat i den nordlige del af Silkeborg Kommune bliver invitationen sendt fra Tandplejens administration. I dette område bliver tandplejen leveret af 4 lokale private tandklinikker. I skal vælge en af de 4 tandklinikker, der derefter vil indkalde barnet. I kan også vælge en kommunal tandklinik.

De 4 private klinikker i den nordlige del af kommunen:

Kjellerup Tandlægecenter
Sindingsgade 6
8620 Kjellerup
Tlf.: 86 88 16 30
E-mail: kjelleruptandlaegecenter@mail.dk  

Tandlægerne i Ans
Søndermarksgade 6
8643 Ans
Tlf.: 86 87 06 00
E-mail: mail@tians.dk  

Tandlægerne Vestergade
Vestergade 17
8620 Kjellerup
Tlf.: 86 88 23 66
E-mail: mail@kjelleruptand.dk  

Tandlægerne i Thorning
Munkemarken 1, Thorning
8620 Kjellerup
Tlf.: 86 88 91 22
E-mail: post@thorningtand.dk  

Tandpine og tandskader uden for klinikkens åbningstid

 

Tandpine i skolernes ferier

Den Kommunale Tandpleje har lukket i skolernes ferier, men holder åbent for nødbehandling på udvalgte hverdage i ferierne. Vagtdagene annonceres her på hjemmesiden.

Telefontid i vagten 08.00 – 09.30. Vagttelefon: 21 64 89 66.

På andre tidspunkter kan du kontakte Tandlægevagten i Region Midtjylland på tlf. 40 51 51 62.

Transport til regionens tandlægevagt er for egen regning.

Tandpine

Hvis tandpinen eller skaden opstår, mens tandplejen har åbent, skal du kontakte den tandklinik, hvor barnet plejer at komme.

Link til tandklinikker

Tandpine i skolernes ferie, se tandpine, nødbehandling når Tandplejen er lukket

 • Dit barn slår tænderne voldsomt
 • Dit barn får tandpine
 • Dit barn får problemer med tandbøjlen

Tandskader

Hvis dit barn slår tænderne, kan du kontakte den lokale tandklinik.
Udenfor tandplejens åbningstid giver tandklinikkens telefonsvarer besked om, hvor du kan henvende dig for at få hjælp.

 • Vi anbefaler alle forældre at tegne en tandskadeforsikring. 
 • Tandskader som følge af uheld kan ofte først færdigbehandles i 20 – 22 årsalderen. 
 • Derfor bør barnet/den unge have en forsikring, der dækker tandskader. En eventuel tilbagemelding fra forsikringsselskabet på en tandskade skal I selv opbevare. 

Er mælketænderne slået

Du er velkommen til at ringe til Tandplejen for råd og vejledning, hvis dit barn slår mælketænderne.

Kontakt tandklinikken hvis:
 • Tænderne ikke sidder, som de plejer. 
 • Tænderne er slået meget løse. 
 • Barnet ikke kan tygge sammen. 

Er de blivende tænder slået

Mindre skader på blivende tænder behøver ikke at blive behandlet straks. Kontakt tandklinikken for nærmere information. 

Link til tandklinikkerne

Store skader på blivende tænder

 • Tag straks hen til tandklinikken, hvis du slår en blivende tand helt ud.
 • Opbevar tanden i et glas mælk eller i munden imens.

Fritvalgsordning

Information om ændring af Sundhedsloven (lovændring nr.430 af 3. maj 2017) som træder i kraft 1. januar 2018.

Hvad siger loven:
• Børn og unge under 18 år kan frit vælge mellem kommunal og privatpraktiserende tandlæge.
• Der er frit valg mellem kommunernes tandplejetilbud.
• Tandpleje er gratis for de 16-17-årige i privat praksis. Er tandreguleringsbehandling påbegyndt i kommunal tandpleje, skal den færdiggøres der.
• Kommunen yder tilskud på 65 % til de 0-15-årige, hvis de vælger privat praksis. Heraf følger at udmeldte børn kan fortsætte hos den valgte privatpraktiserende tandlæge med kommunalt tilskud på 65 % efter 1.januar 2018. Forældre til udmeldte børn informeres om dette via brev i e-Boks.
• Børn og unge der vælger at skifte behandlingstilbud, kan ikke på ny skifte tilhørsforhold før op til 1 år efter seneste behandlerskifte.

Regler besluttet i Silkeborg kommune:
• Samme undersøgelsesinterval i privat praksis som i Tandplejen.
• Større behandlinger, herunder tandregulering, skal godkendes af overtandlægen inden iværksættelse som ved 16-17-årige. Ved specielle behandlinger er der en bagatelgrænse på kr. 3.000. På almindelig behandling hvis det samlede beløb overstiger kr. 5.000.
• Påbegyndt behandling skal færdiggøres, hvor den er påbegyndt.

Tandplejen skal kontaktes inden den første undersøgelse hos en privat tandlæge. Der skal indgås en aftale inden udgifterne kan dækkes.

Tandplejetilbud til de 16-17 årige

16-17 årige kan vælge mellem at modtage det gratis kommunale tandplejetilbud på en af Silkeborg Kommunes tandklinikker eller hos en privat praktiserende tandlæge.

Tandplejen skal kontaktes inden den første undersøgelse hos en privat tandlæge. Der skal indgås en aftale inden udgifterne kan dækkes.

Hvad sker der, når jeg bliver 18 år

Inden du bliver 18 år, bliver du tilbudt en sidste undersøgelse.

Ved denne undersøgelse skal du oplyse os om hvilken privatpraktiserende tandlæge, du fremover ønsker at benytte. Så kan vi sende udskrivningsbrev og røntgenbillederne dertil med dit samtykke.

Sidst opdateret