Hegnsyn

Hegnet, hækken eller plankeværket er en del af naboskabet – en fælles sag.
Hæk

Naboskab er en fællessag

Naboer kan normalt frit aftale, hvordan et hegn mellem deres ejendomme skal se ud, om det skal være en mur, en hæk eller et plankeværk, og hvor højt det skal være m.v. De kan også aftale, at der slet ikke skal være hegn.

Der er dog visse undtagelser. I lokalplaner eller andre lokale regler, kan der være begrænsninger, som man skal overholde –  også selv om man har lavet en anden aftale med sin nabo.

Hvis du ikke kan blive enig med din nabo, kan du med fordel læse publikationen "Hegn og godt naboskab" eller mere uddybende om hegnsloven.

Bor du i et område med kupperet terræn, kan du med fordel læse "Vejledning i forbindelse med terrænspring"

Sådan ansøger du om hegnsyn

Det vil ofte være en god ide at kontakte hegnsynssekretær; Maibrit Smedegaard, inden du vælger at indkalde til hegnsyn.

Hvis du vælger at indkalde hegnsynet, skal du benytte dette ansøgningsskema.

Hegnsynet vil derefter indkalde parterne til et forhandlings- og besigtigelsesmøde på åstedet. Hegnsynet vil forsøge at få parterne til at indgå forlig. Hvis dette ikke er muligt, vil hegnsynet afsige en kendelse. 

Hvad koster et hegnsyn?

Et hegnsyn koster 1.806 kr. Det er hegnsynet, der afgør, hvem der skal betale vederlaget. Hæves en hegnssag, før der har været afholdt åstedsmøde, koster det 720 kr. Vederlaget betales af den person, som har begæret hegnsynet.

Læs mere om hegnsloven og vejfredsloven (Pdf)

Hvem er Hegnsynet

Hegnsynet er udpeget af Byrådet for perioden 2018-2021 og består af:

Formand:
Arne Lund

Medlemmer:

Bent Jensen
Kuno Danielsen

 

 

 

 

Sidst opdateret