Tilbagebetaling af gebyr for kopi af ejendomsskattebilletten

Silkeborg Kommune tilbagebetaler gebyr for ejendomsskattebilletter, der er indbetalt efter 3. maj 2009 og indtil 22. juni 2012 hvor Silkeborg Kommune stoppede med at opkræve gebyret.
Billede af parcelhuse

Hvis du har betalt for en kopi af ejendomsskattebilletten fx som bankoverførsel til kommunen, kan du få gebyret tilbagebetalt ved at udfylde en blanket i vores selvbetjeningsløsning.

Når du udfylder blanketten, skal du være opmærksom på, at der skal vedhæftes dokumentation for indbetalingen.

Beløbet vil blive indsat på din Nemkonto.

Lovgrundlag:

Økonomi- og Indenrigsministeriet har den 6. juli 2012 udtalt, at landets kommuner ikke har lovgrundlag til at opkræve gebyr for kopi af ejendomsskattebilletter.

Byrådet har på sit møde 27. maj 2013 taget Økonomi og Indenrigsministeriets udtalelse til efterretning.

Sidst opdateret