Byggetilladelse

Bygge nyt? Bygge om? Bygge til? Det er en udfordring at sætte sig ind i regler for byggeri. Vi vejleder og hjælper dig med din byggeansøgning og byggetilladelse.

Vi kan på nuværende tidspunkt desværre ikke overholde nedenstående servicemål på grund af en høj byggeaktivitet.

Der skal forventes ca. 10 ugers sagsbehandlingstid fra modtaget byggesager.

 

De kriterier vi gerne vil leve op til

 • Inden ansøgning om byggetilladelse tilbyder vi at afholde en forhåndsdialog, hvor dit projekt og den videre proces kan afklares.
  Dette sker ved, at du sender en mail med relevante oplysninger til teknisk@silkeborg.dk (husk fuldmagt fra ejer). Efterfølgende vender vi tilbage til dig inden for 5 arbejdsdage, hvor vi evt. kan aftale et møde (første møde er gratis).

 • Når du har indsendt en byggeansøgning påbegynder vi sagsbehandlingen inden for 10 arbejdsdage.

 • Når vi har modtaget alle relevante oplysninger, kan du forvente at modtage en byggetilladelsen inden for 20 arbejdsdage.

 • Vi guider dig videre, hvis du skal snakke med andre afdelinger i kommunen, fx ved miljøgodkendelse, ændret vejadgang etc.

Søg byggetilladelse

En byggetilladelse skal søges via Byg og miljø

Der tages gebyr efter medgået tid svarende til 482 kr./t. for al byggesagsbehandling.

 

Ønsker du at ansøge om landbrugsbyggeri, skal du også anmelde dit byggeri. Se mere på vores side om landbrugsbyggeri.

 

Nogle få typer byggearbejde af meget begrænset omfang og kompleksitet kan opføres uden byggetilladelse – disse byggearbejder findes i Bygningsreglement 2018 § 4-6.

 

Transportable- og midlertidige konstruktioner

Transportable telte og konstruktioner (til mere end 150 personer), samt camping-, festival- og salgsområder (større end 1000 m²) som kræver byggetilladelse, skal sendes til os senest 4 uger før området tages i brug via Byg og miljø

Læs mere herom i Bygningsreglement 2018 § 32-32 og § 33-34.

Ansøgning bør indeholde materiale der viser:

 • Indretning af pladsen - gerne med mål
 • Scener og forsamlingstelte
 • Placering af brandmateriel
 • Friarealer
 • Tilkørselsveje
 • Flugtveje hvis pladsen indhegnes
 • Evt. sikkerhedsrapport
 • Beskrivelse af arrangementet og forventet antal besøgende

Eksempel på driftsjournal, Brand og evakueringsinstruks mv. findes her:

https://midtjyskbrandogredning.silkeborgkommune.dk/Selvbetjening/Ansoeg-om-opstilling-af-forsamlingstelt


Plan og Byg

Arbejdsopgaver, kontaktinformation og åbningstider findes via Plan og Byg

Sidst opdateret