Tilbud til voksne med handicap

Som voksen med handicap har du forskellige muligheder for at få hjælp og støtte. Hjælpen og støtten vurderes og tilpasses altid efter dit behov og kan spænde fra rådgivning til botilbud.
Lysbro Uddannelsescenter

Vi kan tilbyde dig hjælp, hvis du har:

  • et betydeligt og varigt handicap. Det kan være et fysisk eller et psykisk handicap
  • en eller flere indgribende kroniske eller langvarige lidelser

Dit behov for hjælp og støtte vurderes individuelt ud fra dit handicap eller din sygdom og dine konkrete problemstillinger. Vi tilbyder blandt andet:

  • Rådgivning og vejledning
  • Dag,- aktivitets- og beskæftigelsestilbud
  • Boliger
  • Hjælp og støtte i og udenfor hjemmet
  • Ledsagelse
  • Økonomisk hjælp

Vil du se hvilke tilbud vi har i Voksenhandicap, kan du klikke på dette link:

Voksenhandicap Center

Sidst opdateret