Frister og årets gang

En del af kontakten mellem aftenskolerne i Silkeborg Kommune og Kultur- og Borgerserviceafdelingen er årligt tilbagevendende. Derfor har vi lavet en kalender over ansøgningsfrister og anden kontakt.
Et nærbillede af en der maler

Information om frister og årets gang

Fold alle ud

Kalender over ansøgningsfrister og anden kontakt med Kultur- og Borgerserviceafdelingen

Januar:
Kultur- og Borgerserviceafdelingen lægger regnskabsskemaer til aftenskolerne tilgængeligt på kommunens hjemmeside.

1. april (frist):
Aftenskolerne sender regnskabsskemaer for det netop afsluttede kalenderår til Kultur- og Borgerserviceafdelingen.

April-juni: 
Kultur- og Borgerserviceafdelingen behandler og godkender regnskaberne.

1. september (frist):
Alle aftenskoler sender oplysninger om deltagere fra andre kommuner til Kultur- og Borgerserviceafdelingen (over de hold der har været i det netop afsluttede skoleår).

September:
Kultur- og Borgerserviceafdelingen annoncerer på hjemmesiden om, at aftenskolerne kan søge om tilskud til undervisning. Kultur- og Borgerserviceafdelingen sender desuden ansøgningsskemaerne til de aftenskoler, der fik tilskud året før.

1. november (frist):
Aftenskolerne søger om tilskud til undervisning for det kommende kalenderår. Aftenskolerne søger eventuelt om tilskud til lokaler for det kommende kalenderår.

November:
Kultur- og Borgerserviceafdelingen fordeler i samråd med Aftenskolernes Samvirke tilskud til undervisning ud fra de vedtagne retningslinjer på området.

December:
Kultur- og Borgerserviceafdelingen omfordeler og udbetaler eventuelle overskydende midler for indeværende år.

Tidspunkter for udbetaling af tilskud

Kultur- og Borgerserviceafdelingen udbetaler tilskud til undervisning i 3 rater, og lokaletilskud i 4 rater. Tilskuddene bliver udbetalt på følgende datoer.

1. januar:

  • Kultur- og Borgerserviceafdelingen udbetaler 1. rate af tilskud til undervisning
  • Kultur- og Borgerserviceafdelingen udbetaler 1. rate af lokaletilskud

1. april:

  • Kultur- og Borgerserviceafdelingen udbetaler 2. rate af tilskud til undervisning
  • Kultur- og Borgerserviceafdelingen udbetaler 2. rate af lokaletilskud

1. juli:

  • Kultur- og Borgerserviceafdelingen udbetaler 3. rate af tilskud til undervisning 
  • Kultur- og Borgerserviceafdelingen udbetaler 3. rate af lokaletilskud

1. oktober:

  • Kultur- og Borgerserviceafdelingen udbetaler 4. rate af lokaletilskud

Sidst opdateret