Kulturpolitik, handleplaner og aftaler

Inden for kulturområdet i Silkeborg Kommune er der lavet en række politikker, handleplaner og aftaler.
Voksne, der står ved en tavle og bliver undervist

Kultursporet 2017-2014

Fold alle ud

Kultursporet 2017-2024

Handleplaner

Rapporter om egnsteater, udstillingsfaciliteter og øvelokaler

Rapporterne er udarbejdet i 2014/2015 med baggrund i Handleplan 2014. De danner baggrund for den fortsatte udvikling af områderne.  

Kulturudviklingsaftalen Østjysk Vækstbånd

De fire kommuner i kulturregionen, Horsens, Silkeborg, Randers og Viborg, har en ensartet størrelse (i alt ca. 360.000 indbyggere) og har et bredt kulturfelt med både formidlende og producerende, professionelle kulturinstitutioner samt et spirende vækstlag.

En anden fælles faktor er, at kommunerne er naboer til Aarhus, der har et omfattende videns-, kultur-, erhvervs- og uddannelsesmiljø.

Med denne aftale samarbejder de fire kommuner om at etablere netværk for at indfri et læringspotentiale og en øget effektivitet. Der er således et særligt potentiale i, at de fire kommuner med samlede kræfter angriber de problemstillinger, som de er fælles om på det kulturelle område.

Læs mere om hvilke kulturarrangementer, der har været gennemført i Silkeborg Kommune af Østjysk Vækstbånd

Læs mere om Østjysk Vækstbånd på Kulturregionens egen hjemmeside:

Kulturregionens hjemmeside

Sidst opdateret